font

Agder med i Nasjonalt velferdsteknologiprogram

helsedir30 kommuner i Agder er invitert med i neste fase- innføringsfasen, i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Lister kommunene som har vært med i utprøvingsfasen fra 2013-2016, har rolle som ressurskommuner til nye kommuner som skal innføre velferdsteknologi.

Les mer om prosjektet her