font

Listerting i Tingparken

Mandag 12. februar 2018 ble det avholdt Listerting/felles formannskapsmøte i Tingparken i Hægebostad. Her er presentasjonene fra dagen.

Programmet denne dagen var det lagt opp i to bolker. Før lunsj ble det fokusere på samarbeidsrelasjoner som har til hovedhensikt å tilby og utvikle gode fellestjenester i regionen. Lederne for de største nettverkene/organisasjonene ga en orientering om hva det hadde vært jobbet med i 2017, og hvilke mål det var lagt opp til i 2018.

pdfOm Listersamarbeidet

pdfFolkehelse

pdfHelsenettverket

pdfLister Kompetanse

pdfLister Nyskaping

pdfOppvekstnettverket

pdfPlan-og næringsnettverket

Etter lunsj var fokuset rette mot potensielle felles utviklingsområder. Telemarksforskning presenterte status for Listerregionen i 2017. Ordfører Jan Kristensen og ordfører Per Sverre Kvinlaug belyste deretter problemstillinger og muligheter en ny E-39 ville ha for Listerregionen. Status for Listerpakken var også et tema ved samferdselssjef Vidar Ose.

pdfRegional analyse av Lister, ved Knut Vareide fra Telemarksforskning

pdfJan Kristensen om E39

pdfPer Sverre Kvinlaug om E39

pdfStatus for Listerpakken

pdfNye vedtekter for Listerrådet - forslag 2018