font

Fokusmøte om levekår og kompetanse

thumb levekaar kompetanseStormberg-gründer Steinar J Olsen var en av innlederne når Listerådet 9. april 2018 satte levekår og kompetanse på sakskartet.

Her finner du alle presentasjonene fra dagen.

Folkehelse og levekår har de siste årene vært ett av satsingsområdene i Listersamarbeidet. Derfor har Listerrådet satt "Levekår og kompetanse" opp som et av fokusområdene for 2018. Temaet er en naturlig oppfølging fra samlingen i Sirdal, hvor fokuset var «skole og oppvekst».

Hensikten med fokusmøtet er å avdekke hva som skjuler seg bak tall og statistikk, reflektere over muligheter som denne levekårssatsingen gir oss, og peke på aktuelle satsingsområder. Første bolk fokuserer på gruppen under 30 år som mottar ytelser fra NAV. Andre bolk handler mer om aldersgruppen 16-19, og da særlig om gjennomføring av videregående opplæring.

 

Bolk 1

Innledning ved ordfører Margrethe Handeland og ordfører Per Sverre Kvinlaug.

pdfLevekår og kompetanse i et folkehelseperspektiv v/folkehelsekoordinator i Lister, Linn Gyland.

pdfHvem gjemmer seg bak statistikken? Aldersgruppen under 30 år som mottar trygdeytelser er stor, hvilke diagnoser/problematikker snakker vi om? v/NAV-leder Solveig Vatne.

pdfKommunepsykologen og kommunelegens utfordringsbilde knyttet opp mot denne aldersgruppen v/ kommunelege Marianne Omland og psykolog Anne Marie Sand Bakken.

pdfKrafttak for ungdom på Sørlandet v/Steinar J. Olsen. Stormberg-gründeren har et brennende samfunnsengasjement og mener at alle mennesker fortjener en sjanse uansett hvilken fortid de har. Steinar J. Olsen har sendt et åpent brev til alle kommuner på Sørlandet med tre konkrete spørsmål.

pdfIndividuell jobbstøtte (IPS). IPS er en samarbeidsmodell mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunene i Lister. v/ Ellen Ånestad Moen og Ronny Kolstad.

 

Bolk 2

pdfVideregående opplæring og tiltak for økt gjennomføring. v/Utdanningsavdelingen VAF.

pdfHar vi for få læringsplasser i Lister? v/daglig leder Lister Opplæring Liv Tone Larsen

pdfOppfølgingstjenesten tilbyr råd og veiledning til elever som står i fare for å ikke gjennomføre videregående opplæring. Hvilke erfaringer sitter OT-tjenesten med her i Lister? v/Trond Tjorteland

pdfUngdom, inkludering og levekår. NAV ønsker å bruke midler på en friere måte, og foreslår en tettere kobling mellom NAV og fylkeskommunen. v/NAV-Vest-Agder, Arve Haug.

 

Bolk 2 ble avrundet med en paneldebatt før leder av Listerrådet Arnt Abrahamsen oppsummerte dagen.