font

Kunnskap og ressurser for Lister 5

Kommunereform puslespillHvordan kan vi bruke kommunereformen slik at den bidrar til et bedre tjenestetilbud, økt trivsel og positiv utvikling i Lister?

Det er det sentrale spørsmålet i regionens arbeid med ny kommunestruktur. Gjennom seminarer, diskusjoner, samarbeid og innsamling av relevant litteratur og erfaringer, utvikler vi verdifull kunnskap og nettverk. På den måten legger vi grunnlag for at politikerne i regionen kan ta gode og framtidsrette valg.

I denne artikkel finner du rapporter, presentasjoner og mer fra arbeidet med kommunereformen.

Les mer om prosjektet Ny kommunstruktur i Lister - "Lister 5".

 

Rapporter, presentasjoner o.l. om Lister og kommunereformen

I mai 2015 framla Telemarksforskning beregninger av økonomiske konsekvenser om kommunene i Lister5 slår seg sammen:

pdfØkonomiske effekter av kommunesammenslåing i Lister5

I mars 2015 var rapport fra fase 1 av arbeidet ferdig:

pdfLister 5 utredning fase 1

I desember 2014 inviterte Listerrådet til en samling i prosjektet "Lister 5". Ved hjelp av forsker Anja Hjelset fra Telemarksforskning, ble arbeidet foreløpig oppsummert:

pdfOppsummering nettverkssamling "Lister 5"

I november 2014 hadde prosjekgruppa møte. Her er ressurser fra dette:

pdfPresentasjon om kommunestruktur og Lister

pdfReferat fra prosjektmøte 5. november 2014

I september 2014 inviterte kommunene i Lister til et møte om kommunereformen. Her møtte blant annet formannskapene fra kommunene i Lister samt politikere og administrasjon fra en del tilgrensende kommuner. Presentasjoner fra møtet:

pdfStatssekretær KMD, Jardar Jensen: Kommunereform, veien videre 

pdfProfessor Morten Øgård fra UiA: Does size matter?

pdfAssisterende fylkesmann Tom Egerhei: Kommunereform

pdfRegiondirektør i KS Jan Inge Tungesvik: Nasjonale og kommunale utfordringsbilder

 

Nettressurser om kommunereformen

 

 

Utredninger om Lister