font

Medlemmer i Listerrådet

Hver kommune har to representanter i Listerrådet. Det er ordfører og en politiker (ofte varaordfører). Disse har stemme- og talerett. I tillegg møter med talerett kommunenes rådmenn, to representanter fra Vest-Agder fylkeskommune, en fra LO Lister og en fra NHO.

Les mer

Referater fra ordførerutvalget

De seks ordførerene i Lister deltar i arbeidsutvalget. Daglig leder i Listerrådet er sekretær. Referatene legges vanligvis ut et par virkedager etter at møtet er avholdt.

Les mer …

Referater fra rådmannsutvalget

De seks rådmennene i Lister deltar i rådmannsutvalget. Daglig leder i Listerrådet er sekretær. Referatene legges vanligvis ut et par virkedager etter at møtet er avholdt.

Les mer …

Stort eller lite grønt batteri?

green battery 512x512SINTEF har gjennomført en scenario-studie for å se på ulike roller som norsk regulerbar vannkraft kan spille i framtidas energisystem. Det er dette som flere populært kaller "grønt batteri". Forskerne har sett på hvordan politikk, utenlandskabler, reduksjon av klimagassutslipp, utbygging av vannmagasiner og pumpekraftverk, energiforbruk, markedsutvikling og andre faktorer påvirker dette.

Studien er et grunnlag for videre arbeid med hvordan Norge kan spille en viktig rolle for å balansere det europeiske energimarkedet.

pdfSINTEF: Scenarios for large-scale balancing and storage from Norwegian hydropower

Samtaler med energiministeren

Energiminister moete Oslo sept2014I forbindelse med de store energiprosjektene som er planlagt i Lister i de kommende år, forsøker regionen å opprettholde en tett dialog med politisk ledelse på energifeltet. Møtet tirsdag 16. september 2014 er et eksempel på denne kontakten. Her møtte olje- og energiminister Tord Lien (FrP) sammen med ekspedisjonssjef Per Håkon Høisveen.

Les mer …

Verdiskaping der verdiene skapes

Lista vindkraftlandskap JonAndersSkauNorge er en stor energinasjon i Europa, og ikke bare hva olje og gass angår. Globale miljøutfordringer knyttet til fossil energi har gitt vannkraften en renessanse få trodde var mulig bare for noen få år tilbake. Igjen bygges landet på vannkraft! Sist det skjedde, skapte det store regionale ringvirkninger i form av industribygging, lokale velferdsløft og styrket kommuneøkonomi.

Les mer …

Stadig ny kunnskap

thumb Statnett 20Listerregionen er samarbeidspartner i forskningsprosjektet HydroBalance. Det er forskningssenteret CEDREN i Trondheim som er ansvarlig for prosjektet. 2015 var et svært produktivt år, med mange publikasjoner og foredrag om hvordan vannkraft kan virke balanserende i nasjonalt og europeisk kraftsystem.

Les mer …

Konsekvenser av konsesjoner

StatnettI oktober 2014 gav Olje- og energidepartementet Statnett konsesjon for kraftutveksling mellom Norge og Tyskland (NordLink). Departementet har også behandlet klagene på anleggskonsesjonen for spenningsoppgradering Tonstad-Feda.

Les mer …

NordLink gir klimagevinst

Nord Link vindkraft vannmagasin StatnettDen planlagte strømkabelen NordLink mellom Lister og Tyskland vil bidra til bedre utnyttelse av fornybar energi. Beregninger fra den europeiske organisasjonen for kraftsystemoperatører (ENTSO-E) viser at NordLink kan spare klimaet for utslipp som tilsvarer alle bensindrevne personbiler i Norge.

Les mer …

Travelt i Vestre korridor

Hoeyspent mast ill StatnettStatnett er eier av sentralnettet i Norge. Systemet som strekker seg fra Sauda i nordvest til Feda i sør, omtales som Vestre korridor. Fram mot 2021 ønsker Statnett at denne «elektriske motorveien» blir oppgradert fra 300 til 420 kV. Dette er investeringer som er beregna til å koste mellom 6 og 9 millarder kroner. Oppgraderingene krever flere konsesjoner fra NVE.

Les mer …