font

Medlemmer i Listerrådet

Hver kommune har to representanter i Listerrådet. Det er ordfører og en politiker (ofte varaordfører). Disse har stemme- og talerett. I tillegg møter med talerett kommunenes rådmenn, to representanter fra Vest-Agder fylkeskommune, en fra LO Lister og en fra NHO.

For valgperioden 2015-2019 har Listerrådet denne sammensetninga:

Sirdal kommune Ordfører Thor Jørgen Tjørhom
Egil Netland
Rådmann Inge Stangeland 
Lyngdal kommune Ordfører Jan Kristensen
Sten Sørensen
Rådmann Norman Udland
Kvinesdal kommune Ordfører Per Sverre Kvinlaug
Trine N Klungland
Rådmann Camilla Dunsæd
Hægebostad kommune Ordfører Margrethe Handeland
Lars Terje Grostøl
Rådmann Ivan Sagbakken
Flekkefjord kommune Ordfører Jan Sigbjørnsen
Svein Hobbesland
Rådmann Bernhard Nilsen
Farsund kommune Ordfører Arnt Abrahamsen
Torrey Skeibrok
Rådmann Vidar Torsøe
Vest-Agder fylkeskommune Fylkesordfører Terje Damman (folkevalgt)
Kenneth Andresen/Steinar Eilertsen (administrasjon)
LO Lister Jan Atle Toft
NHO  Siri Mathiesen