font

Temasamling om datasenter

Her finner du presentasjonene fra samlingen på Lista, om etablering av "grønne datasentre" i vår region. Oppdateres!