font

Tildeldinger fra Listerfondet august 2016

Så langt i år har Listerfondet til sammen bevilget 1.9 mill til regionale utviklingsprosjekt. Ut fra søknadene den siste tiden kan vi registrere at behovet for omstillingstiltak har økt, og det er derfor bra at vi her i Lister har et næringsfond som kan være til hjelp i vanskelige tider, sier styreleder for fondet Per Sverre Kvinlaug.

På sist møte i Listerfondet (08.08.16) ble det fordelt kr. 647 000 til regionale prosjekt.

Listerfondet er et lavterskeltilbud for næringsutvikling i regionen. Tilskudd til nyskapning har prioritet. Eksempler på tiltak som Listerfondet kan støtte er:

 • Tiltak som øker tilbudet/bredden i reiselivsnæringen/opplevelsesindustrien
 • Knoppsskyting for etablerte virksomheter
 • Tiltak som bidrar til etablering av nye "miljøer"
 • Samarbeid mellom bedrifter i regionen

Les mer om Listerfondet her

Det kan søkes tilskudd fra fondet hele året. Styret har halvårlige tildelinger, med søknadsfrist 31. juli og 31. desember. Mindre søknadsbeløp kan tildeles uten styrebehandling. Styret i fondet er satt sammen av kommunenes næringssjefer. Det er naturlig at man benytter det lokale næringskontoret for å få mer informasjon og veiledning sier styreleder Per Sverre Kvinlaug.

Kort om noen av prosjektene:

Miljøprogram for Lundevatnet - fjellørret 

Søker: Birkeland, Vidar, Sira/Flekkefjord -

Birkeland ønsker å utvide og styrke sitt næringsgrunnlag med å etablere oppdrettsanlegg for fjellørret. Han er godt i gang med prosjekt og konsesjonssøknad.

 

Storm Safe

Søker: TEE AS v/ Torleif Eftesøl, Kvinesdal

TEE AS Selskapet har utviklet et helt nytt produkt, kalt Storm Safe – festeanordning/montering av takstein. Produktet skal dekke markedets behov for en enklere, hurtigere og sikrere montering (økt motstandsdyktighet mot sterk vind) av takstein på hus og andre bygninger. Dette vil bli et behov i forbindelse med forventede klimaendringer med mer ekstremvær.

 

Salt Helseklinikk AS
Søker: Salt Helseklinikk AS v/ Fritz Vidringstad

Salt Helseklinikk AS i Lyngdal vil fokusere på å hjelpe folk som plages av astma, KOLS, bronkitt, allergi, lungebetennelse og bihuler til å få en bedre helse. Forretningsidèen er å tilby et verdenskjent patentert konsept i fra England med salte partikler sendt i fra en maskin som gjenskaper et saltgruveklima i behandlingsrommet. Salt har dokumentert effekt, og resultatet er åpnere, renere luftveier og løser opp blokkerende slim fra luftveier og bihuler.

 

Andre prosjekt og søkere:

 • TV-serie
  Søker: Tesaker, Erik Alfred, Gyland/ Flekkefjord

 • Nye bruksområder av droneteknologien
  Søker: Lister Marketing v/ Geir Heskestad, Farsund

 • Utviklingstiltak i eks bedrift – omstilling (oppstartsfasen)
  Søker: Andersen Mek. Verksted AS (AMV) v/ Peder Andersen,Flekkefjord

 • Produktutvikling av "Teineredder" og pilotprosjekt.
  Søker Inventica AS v/Eivind Vigsnes, Farsund

Tildelinger 8. august 2016

Søker

Formål

 Vedtak

Tesaker

TV-serie

 kr        50 000

TEE AS

Storm Safe AS. Produktutvikling

 kr      200 000

Andersen Mek AS

Utvikling-/kompetansebygging

 kr      192 000

Inventica AS

Teineredder

 kr        25 000

Salt Helseklinikk AS

Helseklinikk, etablering

 kr      100 000

Lister Marketing

Droneteknologi, nye bruksområder

 kr        50 000

Vidar Birkeland Miljøprogram for Lundevatnet - fjellørret  kr        30 000
     
     
     kr      647 000

Kontaktperson for Listerfondet: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., daglig leder Listerrådet.