font

Sira-Kvina i front med frivillige avtaler

thumb ThorJorgen Gaute vilkaarsrevisjonFør myndighetene har rukket å sette igang prosessen, har Sira-Kvina kraftselskapet allerede kommet til enighet med berørte kommuner. Det handler om revisjon av vilkår for å drive kraftproduksjon i Sira-Kvina-vassdraget.

Denne proaktive måten som kraftselskap og kommuner har arbeidet på, kan nå bli en mal for kommende vilkårsrevisjoner. Både ordfører i Sirdal, Thor Jørgen Tjørhom og administrerende direktør i Sira-Kvina Gaute Tjørhom er godt fornøyd med avtalene. Foto: Astrid Bjerkås.

Det er nå over 50 år siden Sira-Kvina for første gang fikk konsesjon til å drive kraftproduksjon i Sira og Kvina. Det var dermed på tide å revidere de vilkårene som selskapet må oppfylle, for eksempel knytta til:

  • magasinfylling og -tapping
  • vannføring (og vannføringsvariasjon)
  • vanntemperatur og vannkvalitet (valg av kilder for vannslipp gjennom året)
  • hyppige endringer i vannstand og vannføring
  • vandringshindringer for fisk (både opp- og nedvandring)
  • naturmiljøet i og langs vassdraget (fisk, fugl, biologisk mangfold, friluftsliv, landskap mv.)
  • andre forhold som følger av utbyggingen, for eksempel veier, ferdsel, merking, kulturminner etc

Les mer: Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsregulering. Olje og energidepartementet, 2012

- Vårt mål med å inngå avtalene er vinn-vinn løsninger for kraftselskapet, miljø og friluftsliv og for samfunnet. Ingen får alt, men alle får noe, sier administrerende direktør i Sira-Kvina kraftselskap Gaute Tjørhom i følge CEDREN. Les hele saka her.

Listerrådet har over flere år samarbeidet med forskningssenteret CEDREN i prosjektet HydroBalance. Kunnskap som er utviklet i blant annet dette prosjektet er nå kommet direkte til nytte i avtalen mellom Sira-Kvina og vertskommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Sokndal og Lund.

Seniorforsker Audun Ruud i NINA og CEDREN mener at Sira-Kvina kraftselskap fortjener ros.

- Til tross for risiko ved å inkludere omfattende miljøtiltak uten at man vet om det kan knyttes til utvidet kraftproduksjon, har selskapet inngått forpliktende avtaler ved vertskommunene. Dette skaper tillit og legger grunnlaget for bedre løsninger for flere interessenter, noe jeg forventer at også besluttende myndigheter noterer seg, sier han.

Kontaktperson i Lister: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (mobil: 913 12 402)