font

Fin utvikling i næringslivet

For tredje gang har Telemarksforskning analysert utviklinga i Lister når det gjelder arbeidsplasser, folketallsutvikling, utdanning med mer. Analysen viser at Lister har hatt vekst i antall arbeidsplasser siden 2000, både i det offentlige og i næringslivet. I de siste fire årene har næringslivet i Lister også vokst raskere enn ellers i landet, etter en periode med forholdvis lav vekst.

Det er en overvekt av arbeidsplasser i bransjer som ikke vokser, samtidig som befolkningsveksten i Lister har vært lavere enn ellers i landet. Når næringslivet likevel har oppnådd en god vekst, tyder det på at Lister har vært en attraktiv region for næringslivet. Utviklingen har vært særlig god de fire siste årene, hvor næringslivet har vokst mer enn forventet ut fra de vekstbetingelsene som Lister har hatt.

Dette til tross, analysen viser også at regionen har flere utfordringer.

Les hele rapporten fra Telemarksforskning her.