font

Miljømål

Fotball i_nettDet er i arbeidet med miljømålene at miljøpolitikken blir konkret. Forurensning og skade på miljø kan være mye forskjellig, fra støy og forstyrrelser i sårbare områder til utslipp av kjemikaler og forbruk av energi. Kommunens konkrete miljømål vil derfor også fortelle noe om hva kommunen satser på og synes er viktig.

Les mer

Bakgrunn for Internkontroll ytre miljø

Lister-kommunen Kvinesdal samarbeider med Søgne og Åseral for å hindre forurensing fra egen drift. Samarbeidet handler også om å følge opp kommunens myndighet på miljøfeltet.

Les mer

Kunnskap og ressurser for Lister 5

Kommunereform puslespillHvordan kan vi bruke kommunereformen slik at den bidrar til et bedre tjenestetilbud, økt trivsel og positiv utvikling i Lister?

Det er det sentrale spørsmålet i regionens arbeid med ny kommunestruktur. Gjennom seminarer, diskusjoner, samarbeid og innsamling av relevant litteratur og erfaringer, utvikler vi verdifull kunnskap og nettverk. På den måten legger vi grunnlag for at politikerne i regionen kan ta gode og framtidsrette valg.

I denne artikkel finner du rapporter, presentasjoner og mer fra arbeidet med kommunereformen.

Les mer …

Bedre byggkvalitet i Lister

hammerLister byggesakstilsyn utførte 46 tilsyn i 2012. Alle kommunene i Lister hadde besøk og totalt 82 avvik ble avdekket. Tilsynene som har blitt utført er av det mindre grundige slaget, slik at bransjen og tilsynet skal få en ikke for brå start. Foretakene som får besøk er stort sett veldig fornøyd når vi kommer.

Les mer …

Om prosjektet Lister 5

samarb 4 pilbiterKommunene i Lister, med unntak av Sirdal, har i løpet av høsten 2014 vedtatt å gjennomføre en felles utredning hvor siktemålet er å avklare mulighetene for ny kommunestruktur i regionen. Arbeidet er organisert i et prosjekt der rådmennene utgjør prosjektgruppa. Odførere og andre folkevalgte deltar i styringsgruppa.

Referat og informasjon fra arbeidet i prosjektet "Lister 5" legges ut på nett underveis.

Les mer …

Lister byggesakstilsyn

Det interkommunale byggesakstilsynet blei oppretta i november 2011. Alle seks Lister-kommuner er med i samarbeidet om en 100 % stilling for byggesakstilsyn. Stillinga er lagt til Sirdal kommune, med kontorplass på kommunehuset på Tonstad.

Les mer …