font

Lister byggesakstilsyn

Det interkommunale byggesakstilsynet blei oppretta i november 2011. Alle seks Lister-kommuner er med i samarbeidet om en 100 % stilling for byggesakstilsyn. Stillinga er lagt til Sirdal kommune, med kontorplass på kommunehuset på Tonstad.

Les mer …

Team - målretta arbeid

Jente framtidaHovedsatsing for Lister barnevern det siste året har vært opplæring i arbeid med voldsutsatte barn og deres familier. Det er nå opprettet eget voldsteam. Lister barnevern har over flere år fokusert på de minste barna, og det har resulterte i opprettelse av sped- og småbarnsteam. Tre ansatte har fått opplæring og hospitert i Kristiansand for å lære med om oppbygging av teamet.

Les mer …