font

Bedre byggkvalitet i Lister

hammerLister byggesakstilsyn utførte 46 tilsyn i 2012. Alle kommunene i Lister hadde besøk og totalt 82 avvik ble avdekket. Tilsynene som har blitt utført er av det mindre grundige slaget, slik at bransjen og tilsynet skal få en ikke for brå start. Foretakene som får besøk er stort sett veldig fornøyd når vi kommer.

Les mer …

Lister byggesakstilsyn

Det interkommunale byggesakstilsynet blei oppretta i november 2011. Alle seks Lister-kommuner er med i samarbeidet om en 100 % stilling for byggesakstilsyn. Stillinga er lagt til Sirdal kommune, med kontorplass på kommunehuset på Tonstad.

Les mer …

Team - målretta arbeid

Jente framtidaHovedsatsing for Lister barnevern det siste året har vært opplæring i arbeid med voldsutsatte barn og deres familier. Det er nå opprettet eget voldsteam. Lister barnevern har over flere år fokusert på de minste barna, og det har resulterte i opprettelse av sped- og småbarnsteam. Tre ansatte har fått opplæring og hospitert i Kristiansand for å lære med om oppbygging av teamet.

Les mer …