font

Har du søkt ingeniørstudie i Lister?

Her følger viktig informasjon til deg som har søkt på delvis desentralisert ingeniørstudium i Lister. På grunn av en beklagelig feil, er alle søkere til ingeniørstudiene i Grimstad blandet. Vi vil derfor ikke klare å finne dem som skal ha tilbud i Lister.

Vi ber derfor deg som har søkt delvis desentralisert ingeniørstudium i Lister om å ta kontakt med Lister Kompetanse på tlf: 941 68 444 eller mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Ny grønn næring

Datasenter groent lys Photo GoogleEt samla Sørlandsting, det vil si ordførere, fylkesordførere og stortingspolitikere fra de to Agderfylkene, ber regjeringen arbeide for å gjøre Norge enda mer attraktiv for etablering av datasentre.

I brev til regjeringen understreker politikerne fra Sørlandet viktigheten av:

  • Redusert el-avgift for denne type virksomhet.
  • Etablering av datafiber-forbindelser fra Norge til utlandet. 

Les brevet her: pdfBrev til regjeringen fra Sørlandstinget - Grønne datasentre

Ressurser som stinker

Biogass skyLista og Lyngdal bondelag ønsker å finne ut hvordan landbruket kan samspille med det planlagte biogassanlegg på Lista. Ved å levere husdyrgjødsel til avgassing vil bøndene få tilbake et annet produkt enn det de leverte. Det lukter mindre. Og har andre agronomiske egenskaper. Hva kan det bety for den enkelte bonde? Hvilke miljøeffekter kan dette ha?
For å kartlegge mulighetene som ligger i å samarbeide med et biogassanlegg, har bondelaget fått med seg Landbruksrådgivning Agder, Farsund kommune og Lister Nyskaping AS.

Les mer om prosjektet "Gjødsel og biorest på Lista"

Mobilen som verktøy for bedre helse og enklere hverdag

2015 smartphoneHolde orden på lekser, planlegge viktige ting i hverdagen, huske avtaler... Dette er problemer for mange mennesker, og særlig for dem med ADHD, Touretts syndrom og andre helsemessige utfordringer. Vanlige mobiltelefoner kan være veldig gode hjelpemidler for å få en enklere hverdag. Denne våren blir det kveldskurs for å lære mer om dette.

Les mer om kurstilbudet

Ressurshefte om kommunereform

Fylkesmennen på Agder har laga en veileder som kortfattet forklarer bakgrunn og rammer for kommunereformen. Den tar også for seg hva reformarbeidet innebærer for kommunene, med anbefalt tidsløp og henvisninger til det mest sentrale av faktainformasjon og verktøy. Hovedmålgruppe for veilederen er kommunepolitikere og kommuneansatte som har oppgaver knyttet opp mot reformarbeidet.

pdfVeileder kommunereform Vest-Agder