font

Lister - telemedisin

Mindre bivirkning med mHelse?

2015 bivirkningerUnderrapportering av bivirkninger er et kjent internasjonalt fenomen, og det er enighet om at 90- 99 prosent av alle bivirkninger på legemidler ikke meldes. Kan mHelse gjøre dette og legge tilrette for ny kunnskap om legemidler?

Ny standard for telemedisin

2015 03 standarder i danmarkDanske regionen bestemte seg i februar 2015 for en ny nasjonal standard for telemedisin og deling av pasient data.