font

Lister - interkommunalt samarbeid

Ordførerutvalget

De seks ordførerne i Lister utgjør ordførerutvalget. De har møter med jevne mellomrom, som oftes noen dager etter rådmannsutvalget.

Listerrådets leder er også leder for arbeidsutvalget. For perioden 2015-19 er det Arnt Abrahamsen, ordfører i Farsund. 

Ordfører Kommune
Arnt Abrahamsen    Farsund
Jan Sigbjørnsen Flekkefjord
Margrethe Handeland Hægebostad    
Per Sverre Kvinlog Kvinesdal
Jan Kristensen Lyngdal
Thor Jørgen Tjørhom            Sirdal