font

  • Hjem
  • Helse
  • Saksliste og referat - Helsenettverk Lister

Saksliste og referat - Helsenettverk Lister

Her finner du sakslister, referat og andre dokument for møter i Helsenettverk Lister. Nyeste møter ligger øverst.

 

Dato

Innkalling/saksliste Sakspapirer Referat
 01.09.17

 pdfInnkalling       1.sept 2017

 pdfFyrtår Folkehelse

pdfPresentasjon TELMA

pdfOrientering om USHT

 

 pdfReferat Helsenettverk Lister 01092017
08.06.17 pdfInnkalling Helsenettverk Lister 08062017  pdfHABU sitt ambulante tilbud pdfReferat Helsenettverk Lister 080617
09.12.16 pdfInnkalling Helsenettverk Lister 09.12.16

pdfVedlegg1 Presentasjon OSS primhærhelsemeld og sykehusplan

pdfVedlegg2 Kompetanseheving SSHF

pdfVedlegg3 Praksiskonsulentordningen

pdfVedlegg4 Presentasjon UP2030

pdfVedlegg5 Utskrivningsklare pasienter SSHF

pdfVedlegg6 Kvalitetsforbedring

pdfVedlegg7 Alderspsykiatri og demens kompetanseheving

pdfVedlegg8 Pasientforløp

pdfVedlegg9 Akuttfunksjon SSF

 pdfReferat RS Helsenettverk Lister 09.12.16

pdfReferat ekstrasaker Helsenettverk Lister 09.12.16

16.09.16 pdfInnkalling Helsenettverk Lister 16.09.16

pdfVedlegg1 Presentasjon foreldresamlinger

pdfVedlegg2 Kriterier tildeling av sykehjem og tilrettelagt bolig

pdfVedlegg3 Lister kompetanse

pdfVedlegg4 M4Almo rapport og funn sept.2016

pdfVedlegg5 Prosedyre for kjøp av plasser i nabokommune versj. nov2015

 pdf16.09.16 Referat Helsenettverk Lister
07.07.16 pdfInnkalling Helsenettverk Lister 07.07.16

pdfVedlegg1 Permisjon samhandlingskoordinator

pdfVedlegg2 Referat styringsgruppe TELMA

pdfVedlegg3 presentasjon RKG

pdfVedlegg4 Responssenter og felles anskaffelse

pdfVedlegg5 Rapport M4almo

pdfVedlegg6 Studie av utløste trygghetsalarmer SINTEF

 pdfReferat Helsenettverk Lister 07.07.16
14.04.16 pdfInnkalling RS Helsenettverk Lister 14.04.16

pdfVedlegg1 SSHF samhandlingsorganisering og representasjon i OSS og RS

pdfVedlegg2a Organisering og deltakelse HNL 2016

pdfVedlegg2b Prosjektoversikt HNL 2016

pdfVedlegg3 Læringsnettverket RS Lister

pdfVedlegg4 Samhandlingsmidler Helse Sør-Øst 2015 og 2016

pdfVedlegg5 Evaluering av LKA 2016

pdfVedlegg6 Prosjekt pårørende skolen

pdfVedlegg7 Telemedisin Lister TELMA

pdfREferat RS Helsenettverk Lister 14.04.16
11.02.16 pdfInnkalling Helsenettverk Lister 11.02.16

pdfVedlegg1 Presentasjon Folkehelse

pdfVedlegg2 implementering av psykoseveileder

pdfVedlegg3 Evaluering FACT prosjektbeskrivelse jan2016

pdfVedlegg4 Notater rehabilitering

pdfVedlegg5 Referat ordførerutvalg 12.11.15

pdfReferat Helsenettverk Lister 11.02.16
12.11.15      
15.10.15 pdfInnkalling Helsenettverk Lister 15.10.15

pdfAvgjørelse tvist SSHF og Kr.sand. kommune 10.09.15.

pdfHandlingsplan 2016 Folkehelse og levekår

pdfHandlingsplan2016 Psykisk helse og Rus

pdfHandlingsplan 2016 Velferdsteknologi og Telemedisin

pdfStrategisk plan 2016-2018

 
03.09.15 pdfInnkalling RS Helsenettverk Lister 03.09.15 pdfVedlegg5 IKT pluss Prosjektplan Agder

pdfReferat RS Helsenettverk Lister 03.09.15

 

28.05.15 pdfSaksliste RS Helsenettverk Lister 28.05.15.

pdfVedlegg 1 Referat møte AU-OSS10.04.2015

pdfVedlegg 2 Innkalling møte OSS 27.05.2015

pdfVedlegg 3 Innkalling KA 02.06.2015

pdfVedlegg 4 Forslag Lister Samarbeidsavtale KoRus

pdfVedlegg 5 Søknad Stimuleringsmidler BTI 2015

pdfReferat RS Helsenettverk Lister 28.05.15
12.03.15 pdf12.03.15 Saksliste RS Helsenettverk Lister

pdfVedlegg1 Presentasjon Uroterapeut

pdfVedlegg2 Legekonferanse Agder

pdfVedlegg3 Overordnet strategisk samarbeidsavtale

pdfVedlegg4 SSF i SSHF

pdfVedlegg5 BTI

pdfVedlegg6 Presentasjon Velferdsteknogi

pdfVedlegg7 Arbeidsbeskrivelse velferdsteknologi

pdfVedlegg8 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017

pdfReferat 12.03.15 RS Helsenettverk Lister
05.02.15 pdfSaksliste RS Helsenettverk Lister 05.02.15.

pdfMøteinnkalling OSS 06 02 2015

pdfMøtereferat OSS 05 12 2014

pdfSøknad2014 Rus

pdfReferat RS Helsenettverk Lister 05.02.15
25.11.14 pdfInnkalling Helsenettverk Lister 25 nov 2014

pdfVedlegg1 Møteinnkalling OSS 05 12 2014

pdfVedlegg2 SSHF samlet

pdfVedlegg3 Pilotprosjekt

pdfVedlegg4 U4H

pdfVedlegg5 Pyskisk helse og rus

pdfVedlegg6 Velferdsteknologi

 

 

pdfReferat RS Helsenettverk Lister 25.11.14
26.09.14 pdfInnkalling Helsenettverk Lister 26. september 2014

pdfAvvik - statistikk SSHF

pdfTrygghetspakken i hjemmet, FREMDRIFT

pdfKid kurs

pdfLevekår samarbeid NAV

pdfNy veileder køh i helsenettet

pdfVold i nære relasjoner

pdfReferat fra 26. sept 2014
21.08.14 pdfSaksliste Helsenettverk Lister 21. aug 2014 pdfPresentasjon Velferdsteknologi  pdfReferat fra 21. aug 2014
05.06.2014 pdfSaksliste Helsenettverk Lister 5. juni 2014

pdfForslag mandat fagutvalg habilitering

pdfPresentasjon kreftkoordinator-rollen

 
27.03.2014 pdfInnkalling helsenettverk Lister 27.03.14.

pdfPresentasjon U4H

pdfPresentasjon Frisklivssamarbeid i Lister

pdfPresentasjon Velferdsteknologi

pdfPresentasjon Diabetesprosjekt

pdfSøknad skolehelsetjeneste vgs

pdfSøknad Folkehelse

pdfReferat RS Helsenettverk Lister 27.03.14
05.02.2014 pdfInnkalling RS Helsenettverk Lister 05.02.14

pdfPprosesskriv evaluering av delavtaler

pdfPresentasjon Svein Vangen UP2030

pdfKommuneperspektiv UP2030 Helsenettverk Lister

pdfTrygghetspakken i hjemmet

pdfElæring i den geriatriske pasient

pdfReferat RS Helsenettverk Lister 05.02.14
28.11.2013 pdfInnkalling Helsenettverk Lister 28.11.13

pdfOff.PhD presentasjon

pdfTrygghetspakke i hjemmet.pdf

pdfTvers

pdfBehandlingstiltak Vold i nære relasjoner

pdfHandlingsplan mot vold i nære relasjoner for Kvinesdal kommune

pdfProsjekt gjensidig kompetanseoverføring

pdfHospiteringsordninger SSHF

 

pdfReferat Helsenettverk Lister 28.11.13
03.10.2013 pdfInnkalling Helsenettverk Lister 03.10.13

pdfKommunesektoren HelseOmsorg21

pdfMal for koordinerende enhet

pdfReferat AU_28.08.13

pdfReferat RS Helsenettverk Lister 03.10.13
04.09.2013 pdfInnkalling RS Helsenettverk Lister 04.09.13

pdfVedlegg 1 Utviklingsplan 2030 SSHF
pdfVedlegg 2 Strategiplan 2015-2017 SSHF
pdfVedlegg 3 Helsenettv Lister Utviklingsplan 2030 
pdfVedlegg 4 Farsund KØH 2013 september 
pdfVedlegg 5 søknad Trygghetspakken 2013 
pdfVedlegg 6 Referat AU  
pdfVedlegg 7 Møteinnkalling OSS 12-13.09.2013 
pdfVedlegg 8 Felleslogo Lister

 

pdfReferat RS Helsenettverk Lister 040913
13.08.2013 pdfEkstramøte Helsenettverk Lister 13.08.13

pdfInvitasjon Nettverk for pasientforløp

Utviklingsplan SSHF 2030

pdfReferat ekstramøte Helsenettverk Lister 13.08.13
06.06.2013 pdfInnkalling 6 Juni 2013

pdfVedlegg1-MøteinnkallingAU
pdfVedlegg2 - Innspill delavtale 8 og 10
pdfVedlegg3- Prosessskriv fra knutepunktkommunene
pdfVedlegg4- Faggrupper og Arbeidsgrupper Lister
pdfVedlegg5- RS og Helsenettet

pdfReferat 06.06.13
18.04.2013 pdfMøteinnkalling

pdfReferat fra 18 April 2013
06.02.2013 pdfInnkalling 06. feb

pdfProsjekter Helsenettverk Lister

pdfReferat 06. feb
06.12.2012 pdfInnkalling 6. des.

pdfSak akuttsykepleie
pdffagutvalgsstruktur
pdfNotat forslag handlingsplan Strategiskplan
pdfReferat OSS 24-25.10
pdfVedlegg 3 Intensjonsavtale samhandling beredskap
pdfÅrsrapport prosjektrapportfagforumrus

pdfReferat 6. desember 2012
10.10.2012 pdfInnkalling 10. nov

pdfkommunenes forpliktelser delavtaler
pdfForslag strategisk plan

pdfLederutviklingsprogram
pdfRegionsamarb. og tillitsvalgtes medvirkning


pdfReferat 10.10.2012
pdfSårbehandling_via_telemed
29.8.2012 pdfMøteinnkalling

pdfSøknad_HD_treningstilbud
pdfutkast strategisk plan
pdfSøknad_HD_aktivitetstilbud

pdfReferat 29.8.2012
7.6.2012 pdfInnkalling 7. juni

pdfSak 5.12 Rehabiliterings- og habiliteringstilbud
pdfutkast brev til Lister Kompetanse.

pdf2012.6.7_Referat
18.4.2012 pdfInnkalling 14.april

pdfforslag søknad Helsedialog kompetanse
pdfProsjektbeskrivelse sårbehandlingviaMMS Helsedialog.
pdfKartleggingforbruk spesialisthelsetjenesten2007-2011f
Tallpresentasjon forbruk psykisk helsef

pdf Referat 14.april
8.3 2012 pdfInnkalling 8. mars

pdfSak 3.12 Nettbasert IP
pdfSak 4 12 søknad Lister LMT 2012.

pdffolkehelse i Lister
pdfForslag Søknad midler til Kreftkoordinator i Lister

pdfReferat 8. mars

18.1.2011

pdfInnkalling 18. januar 2012

pdfSak 1.12 Søknad Lindring i Lister 2012.

pdfSak 2.12 Søknad Fagforum Psykisk helse 2012

pdfListermestringsteam- uketilbud

pdfNotathenvendelse masterstudie.

pdfReferat 18.januar 2012

06.12.2011

pdfInnkalling 6.desember 2011

pdfSak 10 11 Søknad Lister rusteam 2012

pdfPresentasjonLister mestringsteam

pdfEvalueringsskjema regionalt helsesamarbeid

pdfPresentasjon Tor Åm fra FMVA samling

pdf Referat 6 desember 2011

2.nov
2011

pdfMøteinnkalling 2 november 2011 pdfSaksfremlegg_SMIL_i_Lister.pf
pdfSak9.11Avtalermellom kommuner og helseforetak

pdfpresentasjon analysemodell
pdfReferat 2 november 2011

28. sept
2011

pdfMteinnkalling 28 september 2011 pdfNotat Lister ergoterapeut
pdfNotat Lister rusteam
pdfReferat 28 september 2011

25 aug
2011

pdfMøteinnkalling 25 august 2011

pdfsak 7 11 Helsenettverk Lister status og videreføring

pdfReferat 25 august 2011
8 juni 2011 pdfMøteinnkalling felles møte 8 juni 2011

pdfPresentasjon NAV
pdf_Lenger i eget liv 8 juni 2011

pdfReferat felles møte 8 juni 2011
18 mai 2011 pdfMøteinnkalling 18 mai 2011

pdfForslagStrategiplan Helsenettverk Lister
pdfsak611ImplementeringLister brukerutvalg

pdfReferat 18 mai 2011
7 april 2011 pdfMøteinnkalling 7 april

pdfsak511samlet prosjetadminstrasjon

pdfReferat 7 april 2011
23. feb. 2011 pdfMøteinnkalling 23 februar 2011

pdfSak 2 11 Lenger i eget liv
pdfSak 3 11 Videreføring fagforum Psykisk helse
pdfSak41Prosjektsøknad Listerehabilitering

pdfReferat 23 februar 2011
27. jan 2011 pdfInnkalling 27. januar 2011 pdfSøknadommidlertil Samhandlingstiltak 2011 pdfReferat 27 jan 2011
9. des 2010 pdfInnkalling 9. des pdfSak9.10Prosjektadmin interkom stillinger pdf_Referat 9 desember 2010
16. nov 2010 pdfMøte Helsenettverk 16. nov 2010 - Innkalling pdfSak 8.10 Legeutvalg pdfReferat 16 november 2010
30. sept 2010 pdfMøte Helsenettverk 30. sept 2010 - Innkalling pdfNotat evaluering Helsenettverk lister pdfReferat 30 september 2010
26. aug 2010 pdfMøte Helsenettverk 26. aug 2010 - Innkalling pdfSak 5.10 Lister LMS
pdfSak 6.10 Fagforum Psykisk helse
pdfSak 7.10 Lindring i Lister
pdfReferat 26 august 2010
3. juni 2010 pdfMøte i Helsenettverk 3. juni 2010 - Innkalling pdfInstilling i sak 2.10 Fordeling russtillinger pdfReferat 3 juni 2010
15. april 2010 pdfMøte i Helsenettverk 15. april 2010 - Innkalling pdfSak 2.10 Fordeling russtillinger
pdfSak 3.10 Implementering LEVEL
pdfSak 4.10 Listermodell optimal slagrehab
pdfReferat 15. april 2010
24. feb 2010 pdfMøte i Helsenettverk 24. feb 2010 - Innkalling pdfSak 1.10 pdfReferat 24. feb 2010