font

Helsenettverk Lister

Regionalt Samarbeidsutvalg Helsenettverk Lister er et fagnettverk hvor kommunalsjefene for helse- og omsorgstjenestene i de seks kommunene i Lister, ledelsen ved Sørlandet sykehus HF Flekkefjord, leder av Lister pårørende- og brukerutvalg og representanter fra arbeidstakerorganisasjonene møter. Helsenettverk Lister ble etablert i 2008 med forankring i Listerrådet og Lister rådmannsutvalg.

Mandatet:

Helsenettverk Lister skal styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og omsorg, både mellom de deltakende kommunene og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

- Nettverket skal utvikles som en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling

- Identifisere samarbeidsområder og øke robustheten innen helse og  omsorg

- Møte samhandlingsreformen på en offensiv og strukturert måte

pdfStrategisk plan Helse Lister 2016-2018

pdfHandlingsplan 2016 Folkehelse og levekår

pdfHandlingsplan 2016 Velfteknologi og Telemedisin

pdfHandlingsplan 2016 Psykisk helse og Rus

pdfRapport Folkehelse og levekår i Lister 2016

pdfSammendrag Folkehelse og levekår i Lister

Her kan du finne sakspapirer og referat fra møter.