font

Lister mestringsteam

Mennesketaarn mestring

Lister mestringsteam skal bidra til å styrke den enkeltes selvfølelse og evne til å klare seg selv lengst mulig.

Teamet samarbeider med kommunene om å tilby ulike former for veiledning, kurs og temadager omkring livsstil og helse for å øke den enkeltes evne til å mestre egen livssituasjon. I tillegg skal Lister mestringsteam legge til rette for og bidra med kompetanseoverføring til brukere, pårørende og helsepersonale.

Lister mestringsteam vil ha fokus på diabetes og kols i prosjektperioden august 2012 til juni 2013.

Kontakter
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., prosjektleder og diabeteskoordinator. Tlf: 945 08 467
Camilla Gabrielsen, kolskoordinator. Tlf: 945 32 863


Nye brosjyrer om "Diabetesfoten" fra Helsedirektoratet

fot helsedirektoratetFotproblemer som følge av diabetes er en viktig årsak til sykelighet. Dette får ofte ikke den oppmerksomheten det fortjener. Diabetes gir opptil 34 ganger økt risiko for amputasjoner, og hvert år foretas det over 400 amputasjoner på grunn av diabetes i Norge.

Les mer …

Fagprosedyre om diabetes i sykehjem

Eldre hand stokkUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland har utarbeidet fagprosedyrer for eldre i sykehjem, som ligger tilgjengelig på helsebiblioteket. Fagprosedyren har som formål å sikre eldre med diabetes på alders- og sykehjem god diagnostikk, oppfølging og behandling.

 

Aktiviteter kan virke som medisin

aktivitetsdosettPå sykehjem i dag er det svært mange beboere som har en passiv hverdag, der de får lite stimuli utover pleie, mat og medisin. Aktivitetsdosetten er utviklet på Øyane sykehjem i Stavanger i samarbeid med Stavanger kommune.

Les mer …

Jobber du med diabetes?

Diabetes retningslinjeI 2009 ga helsedirektoratet ut Nasjonale kliniske retningslinjer for diabetes. Disse omhandler sentrale tema innen diabetes, og er ment å være en hjelp i det daglige arbeidet med diabetes i hele helsetjenesten. Blant annet kan du lese om kosthold, medisiner, forebygging av senkomplikasjoner og praktiske prosedyrer slik som blodsukkermålinger.

Les mer …

E-lærings kurs om KOLS

Lunge kols e-laering250 000 nordmenn har KOLS og hver femte akuttinnleggelse på medisinsk avdeling skyldes KOLS. Behovet for opplæring og kunnskap om KOLS er derfor stort. Sørlandet sykehus har utviklet e –læringskurs innen KOLS både for helsepersonell, pasienter og pårørende, og disse ligger tilgjengelig på SSHF sine sider.

Les mer …

Å jobbe kunnskapsbasert

Helseperson anonymHelsepersonell må daglig ta faglige beslutninger. Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

Les mer …

Nytt prosjekt: Lister mestringsteam

teamFokus på diabetes og kols
Prosjektet Lister LMS avsluttes 1. juli, men det nye prosjekt Lister mestringsteam vil fortsette etter ferien og frem til 1. juni 2013.
Frode Tesaker, fysioterapeut, og Elizabeth Andersen, ernæringskoordinator, slutter.
Teamet vil fra høsten bestå av Merete Langeland, diabeteskoordinator og Camilla Gabrielsen, kolskoordinator, Et sterkt team.

  • 1
  • 2