font

På tvers

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Flekkefjord, Hægebostad, Sirdal, Kvinesdal og Lyngdal innen fyrtårnsatsingen "Psykisk helse og Rus". På Tvers - prosjektet skal jobbe med forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge på ungdomsskoletrinnet.

Mer info kommer.

PÅ Tvers rapport

Helsesøster med mastergrad i Psykisk helse Astrid Hauan gjennomførte på vegne av Fyrtårnet psykisk helse og rus en undersøkelse i Lister i 2013/2014.

Kartleggingsrapporten "på Tvers" har til hensikt å vise og finne viktige innfallsvinkler ift Ungdomsskoleelevers psykiske helse. Rapporten  beskriver ulike tiltak og anbefalinger, og ønsker om forbedringer og kompetansetiltak.

vedlagt rapport

 

 

Kartleggingsrapport_på_tvers2_feb_2015.pdf