font

Lenger i eget liv

Prosjektet handler om implementering av velferdsteknologi og innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Det er et samarbeid mellom alle de seks kommunene i Lister.

Overordnet mål er at innbyggerne skal få muligheten til å være "Lenger i eget liv". Med dette menes at hver enkelt kan få muligheten til å bo hjemme lengre med tilrettelagt bruk av velferdsteknologi. Midlene er tildelt via utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune.

Kontaktperson: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

pdfProsjektplan 2014: Lenger i eget liv

Viktig budskap til innbyggere

robert stoltenberg

Representanter fra brukerutvalg, elderråd og ansatte samles for å diskutere manus til holdningsskapende film. Med Robert Stoltenberg i hovedrollen skal innbyggernes holdninger til egen alderdom utfordres.

Les mer …

Forprosjektet

Lister kommunene har i prosjektet «Lenger i eget liv» gjennomført en Gap analyse. Hensikten med analysen er å kartlegge og vurdere dagens situasjon opp mot en ønsket eller ideell situasjon. Alle kommunene i Lister har gjennomført forprosjektet hver for seg og dokumentert dette. Forprosjektet danner et godt utgangspunkt for videre arbeid, og er med på å peke ut områdene hvor innsatsen bør gjøres. Kvaliteten i forprosjektene er sikret ved at arbeidsgruppene i hver kommune er bredt faglig sammensatt.


Utfordringer som gjelder alle kommuner
Ved oppsummering av forprosjektene er det fire områder som går igjen:


•    Trygghet – Rapportene har et stort fokus på brukernes trygghetsfølelse: «Vi ser at opplevelse av trygghet er det som overskygger alt annet.» Trygghet i hjemmet er en viktig forutsetning for å bli boende hjemme. Dagens trygghetsalarm gir dette godt, men her er det nye muligheter. De fleste av dagens trygghetsalarmer er av eldre dato slik at den ikke å differensiere flere alarmtyper og videreformidle rett alarm til rett instans basert på tid på døgnet. Kommunene vil sannsynligvis kunne spare utrykkinger ved at pårørende kan ta imot noen av disse alarmene. Nye alarmer vil også kunne inneholde flere funksjoner som for eksempel fall deteksjon.

•    Avstander – Rapportene peker på at sentralisering og bygging av omsorgsboliger gir fordeler som økt trygghet og bedre sosial kontakt for brukerne. Andre gevinster kan være mer effektivt for kommunene å gi helsehjelp. Disse boligene må da være livsløpsstandard og ferdig klargjort for velferdsteknologi installasjon. De bør kunne tilbys som rene utleieboliger for eldre dersom kapasiteten tilsier det.

•    Holdninger og informasjon – Det bør være fokus på å få ut rett og god informasjon til medarbeidere, brukere og pårørende. Innbyggerens forventninger til innholdet i omsorgstjenestene er urealistiske i forhold til faktisk leveranse av tjenester og spesielt i forhold til fremtidig behov for slike tjenester.

•    Ensomhet – Rapportene er enstemmige på at ensomhet og trivsel er en avgjørende faktor for å lykkes med målsettingen med «Lengre i eget liv». Tilrettelegging av arenaer for felleskapsaktiviteter, felles måltider og sosiale- sammenhenger bør økes.

 

Linker til rapportene i pdf format :

Sist oppdatert 2014-01-24

Farsund.pdf

Flekkefjord.pdf

Hægebostad.pdf

Kvinesdal.pdf

Lyngdal.pdf

Sirdal.pdf