font

Diabetes 2 og overvekt

Overvekt er en medvirkende årsak til utvikling av diabetes 2 og hjerte- og karsykdommer. Et kontrollert vekttap kan forebygge utvikling av diabetes 2 og i noen tilfeller reversere en diabetes 2.

Lister mestringsteam har som mål å:

  • Øke mestring og forebygge uheldige livsstilsvaner og sykdom.
  • Få til oppfølging av overvektige som har vært på EFF eller som har hatt andre tilbud.

For å få til dette, har vi ulike tilbud retta mot ulike målgrupper.

Tidlig forebygging av overvekt

  • Aktivitet på resept, "Bra mat"-kurs etc
  • Samarbeidspartnere: fastleger, folkehelsekoordinator, fysioterapeut og andre
  • Mestringsteamet kan være behjelpelig med motiveringsopplegg

Tilbud vektreduksjon/stabilisering og mestring

  • Lavterskeltilbud – alle velkomne
  • Samarbeidspartnere: fastleger, frivilligsentraler, organisasjoner, frivillige
  • Oppfølging etter opphold på EFF
  • Mestringsteamet kan støtte den enkelte med å opprettholde en sunnere livsstil

Tall fra blant annt Verdens helseorganisasjon (WHO) viser økende forekomst av overvekt og fedme. Økningen i kroppsvekt er så sterk og rask at mange mener vi står overfor en global epidemi, med store konsekvenser for helse og velferd.

Kontakt
Merete Langeland