font

FIT KURS (Feedback -informerte tjenester

 

Helsenettverk Lister v/ Fyrtårnet psykisk helse og rus arrangerer i samarbeid med faggruppen NSF ´s faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus kurs i FIT -tidligere også benevnet som KOR.

Vi har fått Psykologspesialist Birgit Valla til å undervise i bruken av FIT . Kurset passer for både nye og gamle brukere.

Du kan lese mer om FIT kurs og hva dette er på www.napha.no

vedlagt kursinvitasjon og påmeldingslenke

INVITASJON_TIL_FIT.pdf

 

Emneord: konferanse