font

Fagseminar BTI

BTISom et ledd i arbeidet knyttet til tidlig og tverrfaglig innsats overfor barn og unge inviterte Helsenettverk Lister i samarbeid med skole, barnehage og forvaltning til fagseminar 12.12.14

Listerregionen står i startgropen for en regional satsing på bedre samordning av tjenester for barn og unge. Helsenettverk Lister fikk kr. 50 000 i tilskudd fra Helsedirektoratet til en forberedende satsing innen området, og arrangerte i denne forbindelse samlingen "Bedre Tidlig Innsats for barn og ungeg med behov for sammensatte tjenester".

Målgruppen for samlingen var fagpersoner som jobber med tverrfaglige utfordringer innen helse, forvaltning, skole og barnehage. Flere av kommunene i Lister deltar i KS sitt læringsnettverk med tema bedre samhandling for barn og unge med psykiske vansker og rusproblem, og fagdagen er en forlengelse av dette samarbeidet.

Erfaringsdelere på fagdagen var Inger Lise Bratteteig fra Haugesund kommune, og Sigmund Lier fra Tysvær kommune i forbindelse med Haugalandsløftet. Fra Helsedirektoratet deltok G. Sæther, hun informerte bl.a. om veilederen "Fra bekymring til handling" og Bedre Tverrfaglig Innsats.

Presentasjoner fra samlingen:

pdffagseminar 12 des 2014

pdfPresentasjon G. Sæther helsedirektoratet

pdfHaugalandsløftet Mot til å se - evne til å handle

pdfLister kommunane

pdfStafettloggen

pdfTverrfagleg samarbeid - erfaringar