font

Medlemmer i Fagforum

Alle 6 Listerkommunene er representert i Fagforumet, i tillegg til brukerutvalget, Sørlandets rehabiliteringssenter, Fylkesmannen i Vest-Agder, og andre.

 

Her er alle medlemmene og hvem de representerer:

 • Elisabeth Grytten, NHF
 • Odd Salen, Lister brukerutvalg
 • Else Svendsen, ergoterapeut, Farsund
 • Bernhard Nilsen, kommunalsjef, Flekkefjord
 • Tone Lise Endresen Aase, ledende helsesøster, Flekkefjord
 • Elin Loga, oppsøkende helsearbeider, Flekkefjord
 • Rigmor Fanuelsen, rehabiliteringshjelpepleier, Flekkefjord
 • Jerry Brastad, kommunalsjef, Hægebostad
 • Arnfinn Hobbesland, avdelingsleder, Hægebostad
 • Johan Hallman, kommunlelege, Hægebostad
 • Anne Berit Å. Hansen, kommunalsjef, Kvinesdal
 • Jane Karin Jakobsen, hjelpepleier, Kvinesdal
 • Randi Larsen, folkehelsekoordinator, Kvinesdal
 • Line Daastøl, enhetsleder, Kvinesdal
 • Linda Ryerson, Kvinesdal
 • Beate Olsen, fysioterapeut, Lyngdal
 • Maren Bøe, Lyngdal
 • Inger Marie Rokstad, ergoterapeut, Sirdal
 • Anne Sofie Stegemoen, sykeleier, Sirdal
 • Kari Håheim, Geriatrisk daghospital Farsund
 • Laila Jonassen, ergoterapeut, Geriatrisk daghospital/SSHF
 • Siri Vegge, rehabenheten, SSHF
 • Reidunn M Bulut, Sørlandets Rehabiliteringssenter
 • Elin Rishovd Korsveien,Sørlandets Rehab.senter
 • Øyvind Johanesen, rådgiver NAV,Flekkefjord
 • Bente Haugland, leder NAV, Kvinesdall
 • Håkon Kiledal, Fylkesmannen i Vest-Agder
 • Inger Marethe Egeland, Prosjektkoordinator Helsnettverk Lister
 • Cathrine Welde Lundegaard, ListeRehabilitering
 • Torunn Damman Nordby,Lister ergoterapeut
 • Merete Langeland, prosjektleder og diabeteskoordinator, Lister mestringsteam
 • Camilla Gabrielsen, kolskoordinator, Lister mestringsteam
 •