font

Innkalling og referat for Lister brukerutvalg

Saksliste og eventuelt supplerende papirer til møter i Lister brukerutvalg. Referat legges ut etter godkjenning i utvalget.

Dato Innkalling/saksliste Sakspapirer  Referater
27.11.17 pdfInnkalling

pdfDelavtale 4 Forslag fra SSHF

pdfFolkehelseprogrammet

pdfInformasjonsmal_KØH_-_SSHFs_forslag

pdfInnkalling_Helsenettverk_Lister

pdfMandat-OSS_fagråd for_barn_og_unge

pdfOpptrappingsplan_rehabilitering

pdfPasientforløp

pdfTidslinje UP2035

pdfReferat
30.10.17 pdfInnkalling

pdfFyrtårn_velferdsteknologi.

pdfSamhandlingsmeldingen

pdfReferat
28.08.17

pdfInnkalling

 

pdfRetningslinjer Lister pårørende og brukerutvalg revidert 2016 pdfReferat
 27.02.17 pdf27.02.17 Saksliste Lister pårørende og brukerutvalg

pdfVedlegg1 Handlingsplan 2016 Velferdsteknologi og Telemedisin

pdfVedlegg2 Handlingsplan 2016 Psykisk helse og Rus

pdfVedlegg3 Handlingsplan 2016 Folkehelse og levekår

pdfVedlegg4 Referat OSS 2017-02-01

pdf27.02.17 Referat Lister pårørende- og brukerutvalg
 05.12.16  pdfInnkalling 05.12.16 Lister pårørende og brukerutvalg

 pdfAnbefalinger fra fagutvalg somatisk rehabilitering til RS 01.09.16

pdfSørlandets rehabiliteringssenter

pdfSSHF utskrivningsklare pasienter og UP2030

pdfProsjekt SSF akuttfunksjoner

 pdfReferat 5.12.16 Lister pårørende og brukerutvalg
12.09.16 pdfInnkalling 12.09.16 brukerutvalg.pdf

pdfPresentasjon hverdagsrehabilitering

pdfPresentasjon velferdsteknologi

pdfReferat 12.09.16 Lister pårørende og brukerutvalg
04.07.16 pdf04.07.16 Innkalling Lister pårørende og brukerutvalg

pdfReferat ordførerutvalg 25.01.16

pdfPolitisk sak Flekkefjord Samhandling

pdfFAST-TRACK brev til kommunene nov 15

pdfReferat Lister pårørende og brukerutvalg
11.04.16 pdfInnkalling11.04.16Lister pårørende og brukerutvalg

pdf Riksrevisjonens rapprt Samhandlingsreformen

pdfReviderte retningslinjer for Lister brukerutvalg 2012

pdfReferat 11.04.16 Lister pårørende og brukerutvalg
08.02.16 pdfInnkalling 08.02.16 Lister pårørende og brukerutvalg pdfSignert delavtale 5 pdfreferat 08.02.16 Lister pårørende og brukerutvalg
28.08.15.2015  pdfInnkalling 28.08.15 Lister pårørende og brukerutvalg   pdfReferat 28.08.15 Lister pårørende og brukerutvalg
27.05.2015 pdf27.05.15 Lister pårørende og brukerutvalg

pdfVedlegg 1 Referat møte AU-OSS 10.04.2015

09.03.15 pdf09.03.15 Saksliste Lister pårørende og brukerutvalg

pdfHandlingsplan Helsenettverk Lister 2015

pdfMøtereferat OSS 06.02.2015

pdfReferat 09.03.15 Lister pårørende og brukerutvalg
02.02.15 pdf02.02.15 Saksliste Lister pårørende og brukerutvalg.pdf

pdfHelsebarometeret

pdfVedlegg 1Saksliste RS Helsenettverk Lister 05.02.15

pdfVedlegg 2 Landsmøte LHL

pdf02.02.15 Referat Lister pårørende og brukerutvalg
25.11.14 pdfSaksliste Fellesmøte med RS Helsenettverk Lister 25.11.14

Se sakspapirer RS Helsenettverk Lister

pdfReferat Fellesmøte RS Helsenettverk Lister 25.11.14
22.09.2014 pdfInnkalling pårørende og brukerutvalg 220914

pdfLevekår samarbeid NAV

pdfPresentasjon: På tvers

pdfReferat pårørende og brukerutvalg 220914
18.08.2014 pdfSaksliste pårørende og brukerutvalg 180814

pdfJohn Hansen: Presentasjon

pdfVelferdsteknologi - presentasjon

pdfReferat pårørende og brukerutvalg 180814
02.05.2014 pdfInnkalling pårørende og brukerutvalg 020514

pdfU4H presentasjon

pdfReferat pårørende og brukerutvalg 020514
24.03.2014  pdfInnkalling Lister pårørende og brukerutvalg 24.03.14.

pdfPresentasjon Diabetessykepleier 24.03.14

pdfPresentasjon Elæring 24.03.14

pdfPresentasjon Lenger i eget liv 24.03.14

pdfPresentasjon United 4 Health 24.03.14

pdfReferat Lister pårørende og brukerutvalg 24.03.14
 03.02.2014  pdfInnkalling Lister pårørende og brukerutvalg 03.02.14

 pdfKommuneperspektiv Utviklingsplan 2030

pdf UP2030 presentasjon av Per Torgersen dialogkonferanse 22.01.14

pdfReferat Lister pårørende og brukerutvalg 03.02.14
 25.11.2013  pdfInnkalling pårørende og brukerutvalg 25.11.13

 pdfProsjekt Aktiv hverdag

pdfProsjekt Elæring

pdfProsjekt Diabetessykepleier

pdfProsjekt Frisklivssamarbeid KOLS og Diabetes

pdfVelferdsteknologi - Hjelpemiddelsentralen

pdfBetalingssatser Flekkefjord kommune

pdfReferat Lister pårørende og brukerutvalg 25.11.13
 30.09.2013  pdfInnkalling 30.09.2013

 

pdfReferat Lister Pårørende og brukerutvalg 30.09.2013
 03.09.2013  pdfInnkalling 03.09.2013

 

pdfReferat Lister brukerutvalg 03.09.2013
 06.06.2013  pdfInnkalling Fellesmøte 06.06.2013

 

pdfReferat Fellesmøte 06.06.2013
 04.02.2013  pdfMøteinnkalling 04.02.13

 pdfForslag årsrapport Lister brukerutvalg 2012

pdfProsjekter Helsenettverk Lister

pdfReferat 04.02.13
26.11.2012 pdfmøteinnkalling 26.11.2012

pdfhenvendelse Gahr Støre
pdfBrev angående hørsel

pdfreferat 26.11.2012
8.10.2012 pdfMøteinnkalling 8.10.2012

pdfStrategisk plan
pdfProgram dialogkonferanse
pdfSvar HoD

pdfreferat 8.10.2012
27.8.2012 pdfMøteinnkalling 27.8

pdfRask psykisk helsevern
pdfForslag strategisk plan
pdfProsjektbeskrivelse ReHabuka 2012
pdfSøknad Aktiv hverdag
pdfSøknad Aktiv hverdag, trening

pdfreferat 27.8.2012
6.7.2012 pdfInnkalling felles møte 7.juni

pdfSak 5.12 Vedrørende rehabiliterings- og habiliteringstilbudet i Lister
pdfutkast brev til Lister Kompetanse

pdfReferat 6.7.2012
16.04.2012 pdf2012.04.16 Møteinnkalling

pdfforslag søknad Helsedialog kompetanseheving.pdf
pdfProsjektbeskrivelse sårbehandling via MMS
pdfTallanalyse 2007-2011.pdf

pdf2012.04.16 referat
05.03.2012 pdfInnkalling 5.mars 2012

pdfFolkehelse i Lister
pdfForslag Søknad om midler til Kreftkoordinator i Listerregionen
pdfForslag til hørinssvar fastlegeforskrift Listerregionen.
pdfSak 3.12 Nettbasert IP

pdf referat 5. mars 2012
05.12.2011 pdf Innkalling 5.desember

pdfForeløpig Høringsvar fra Listerregionen områdeplan

pdfspørreskjema Lister brukerutvalg til årsrapport 2011.pdf

pdfreferat 5.desember 2011
31.10.2011 pdfInnkalling 31 oktober

referat Helsenettverk Lister 28.09.2011

Sak 9.11 Avtaler mellom kommuner og helseforetak

pdfReferat 31 oktober 2011
23.09.2011 pdfInnkalling 23 september

Forslag: Brev til organisasjonene vedrørende lilkemannsarbeid

Forslag: Reviderte retningslinjer for Lister brukerutvalg 2012

pdfreferat 23 septemberrat 
24.08.2011 pdfInnkalling 24 august

sak 6 11Implementering Lister brukerutvalg

lister ergoterapeut

Lister mestringsteam

pdfReferat 24 august
08.06.2011 Innkalling 8 juni felles møte    pdfReferat 8 juni
09.05.11 pdfInnkalling 9 mai pdfSak 6/11 Implement Lister brukerutv pdfReferat 9. mai
04.04.11 pdfinnkalling 4.april

pdfPresentasjon Organisering av brukerutvalg

pdfOrientering Svar fra kommuner

 

pdfReferat 4. april
14.02.11 pdfInnkalling 14. februar

pdfPresentasjon fra møtet

pdfSak 2/11: Lengre i eget liv

pdfSal 3/11: Videref. Fagforum psyk. helse

pdfSak 4/11: Prosjektsøkn. Lister rehab
pdfReferat 14 feb
24.01.11 IpdfInnkalling 24 januar

 

pdfReferat 24 januar
07.12.2010 pdfInnkalling 7 desember 

 2010.12.07 vedlegg Rapport fra prosjektgruppa egenomsorg

Rapport prosjektgruppa bolig

2010.12.07 vedlegg saksfremlegg lister legeutvalg

pdfReferat 7. desember