font

Godt i gang med kurspakken geriatrisk rehabilitering

Tre damer helsediskusjon5 av 6 Lister-kommuner har sagt at de ønsker kurspakken i geriatrisk rehabilitering gjennomført for sine ansatte. Hægebostad og Flekkefjord er ferdige i løpet av uke 10. I uke 11 begynner vi ny runde i de resterende 3 kommunene. 

12. mars starter vi opp kurspakken i Lyngdal og deretter følger Sirdal og Kvinesdal med oppstart henholdvis 19. mars og 2. april.

Tilbakemeldingene for det totale utbyttet av kurspakken har sålangt vært gode. Og vi jobber stadig for å forbedre opplegget slik at vi best mulig kan treffe blink hos deltagerne. 

Kurspakken har forløpig fått godkjenninger av tre forbund og kursdeltagere som har deltatt på alle fire dagene i kurspakken vil motta kursbevis med følgende godkjenning:

Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 8 timer. Det er godkjent av Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for helsefaglig personell (bl.a. hjelpepleier, omsorgsarbeidere, sykepleier, helsefagarbeidere m.fl.) med 16 timer, NFF har godkjent kurset med 16 timer fysioterapispesifikk etterutdanning og også NETF har godkjent kurspakken med 16 timer ergoterapispesifikk etterutdanning.

Artikkelen skrevet 28.02.13