font

Lager landsdekkende nettkurs

Eldre dame PCGikk du glipp av kurspakken i geriatrisk rehabilitering denne våren? Eller fikk du ikke fullført alle fire kursdagene? Du får en ny mulighet i 2014, da i e-læringsformat (nettkurs-utgave).

Tilbakemeldingene på kurspakken «geriatrisk rehabilitering» gjennom ListeRehabilitering fase 2, var så gode at det var ønskelig å bruke kunnskapen og erfaringen til en videreutvikling av kurspakken. Dette medførte en søknad til Helsedirektoratet på midler til utvikling av e-læringsprogram i samme tema. Dette med mål om å spre kunnskapen gjennom e-læringen over hele Helse Sør-Øst.

I mai mottok Helsenettverk Lister tilsagnsbrev med lovnad om tilskudd på kr. 600 000,-. Midlene skal altså brukes til utarbeidelse av et e-læringsprogram i geriatrisk rehabilitering. E-læringen vil utvikles i nært samarbeid med sykehuset. Flere kompetente fagpersoner, som vil være med på å kvalitetssikre innholdet, er allerede tilknyttet prosjektet. Bl.a. har Torgeir Bruun Wyller, lege, dr.med. Professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, sagt seg villig til å være referanseperson for prosjektet og e-læringsprogrammet.

Lege og eldre dameProsjektet har også vakt interesse utenfor Lister-regionen. Gjennom kartlegging av e-læringsprogrammer i Helse Sør-Øst fremkom det at det ikke er utviklet e-læringsprogram på dette fagområdet før. Og flere meldte på denne runden sin interesse for ferdig resultat, men også for å bidra med kunnskap inn i kurset og som referansepersoner.

Det er nå satt ned en prosjektgruppe som skal drive prosjektet fremover. Prosjektgruppa, som er tverrfaglig sammensatt, består av følgende personer:

Jane Karin Jakobsen, spesialhjelpepleier Kvinesdal kommune

Beate Olsen, fysioterapeut Lyngdal kommune

Eirik Ulset, fysioterapeut Hægebostad kommune

Marie Solvik, rehabiliteringssykepleier Flekkefjord kommune

Svein Grønsund, brukerrepresentant

Mette Brevigh Nilsen, fagleder fysioterapitjenesten og systemansvarlig for IP i Songdalen kommune, repr. utviklingssenteret i Songdalen

Lena Marie Haukom, e-læringskoordinator SSHF Kristiansand

Kari Håheim, sykepleier og enhetsleder geriatrisk daghospital

Rita von Lessen, lege geriatrisk daghospital

Ingrid Salvesen Ramsli, fysioterapeut geriatrisk daghospital og redaktør i prosjektet

Stine Huflåtten Ytterdal, ergoterapeut geriatrisk daghospital og redaktør i prosjektet

Torunn Damman Nordby, ergoterapeut og prosjektleder (Helsenettverk Lister)

Arbeidet med e-læringsprogrammet påbegynnes i august 2013 og det er planlagt lansert i august 2014. Her kan du laste ned søknaden som ble sendt til helsedirektoratet og tilsagnsbrevet vi mottok i mai.

Atrikkelen skrevet 28.06.13