font

Nasjonalt velferdsteknologi-program

Alle de 30 kommunene i Agder er invitert med i neste fase - innføringsfasen, i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Lister-kommunene som har vært med i utprøvingsfasen fra 2013-2016, har rolle som ressurskommuner for nye kommuner som skal innføre velferdsteknologi.

Kommunene i Agder skal nå samarbeide om det overordnede målet om at velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020.

Agder med i Nasjonalt velferdsteknologiprogram

helsedir30 kommuner i Agder er invitert med i neste fase- innføringsfasen, i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Lister kommunene som har vært med i utprøvingsfasen fra 2013-2016, har rolle som ressurskommuner til nye kommuner som skal innføre velferdsteknologi.

Les mer …

Anskaffelse av forskning

forskning

For å skaffe seg "rett" forskning har fyrtårnet for velferdsteknologi og telemedisin valgt å arrangere en anskaffelses komurranse med forhandlinger rettet mot FOU-miljøer.

Les mer …

Etablerte trygghetspakker

2015 oppsummeringFølgende er en kort oppsummering av etablerte løsninger som er deler av trygghetspakker. Prosjektet har via Helsedirektoratets prosjekt #SAMVEIS et måltall på 50 pakker.

Les mer …

Binder omsorg sammen

2014 09 samveis ws bilde 1For å oppnå gode tjenester i kommunene, er det tydelig at «alt henger sammen med alt». Men når noen jobber med hverdagsrehabilitering, andre med velferdsteknologi eller er veldig opptatt av pasientforløp, så har det lett for at ting mister sammenhengen. Derfor blir det nå tatt grep for å hindre slik fragmentering. Det handler om å sy innovasjon innen ulike felt bedre sammen i norske kommuner.

Les mer …