font

Psykisk helse og rus

 Prosjekter innen psykisk helse og rus:

 Organiseringsmodell for rusomsorg
 Gode overganger
 På tvers

Helsenettverk Lister ønsker å være med og utvikle best mulig tjenester til personer med psykiske lidelser og rusproblematikk i Lister. For å oppnå dette er det viktig å ha fokus på samarbeidet mellom kommunene og sykehuset.

Mennesker med psykiske lidelser har ofte sammensatte behov. I mange tilfeller trenger man oppfølging fra flere tjenesteytere, herunder fastleger, NAV, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Nyttig informasjon

Kontakt
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (tlf: 41 687 687)

Gode overganger

Fyrtårnet psykisk helse og rus  ble etablert i 2008

 

Hovedmål for fyrtårn Psykisk helse og Rus:

Kommunene i Lister skal møte innføring av nye kommunale oppgaver og plikter innenfor psykisk helse- og rus området på en offensiv og strukturert måte.

Personer med psykiske lidelser og rusproblemer i Listerregionen skal sikres kunnskapsbaserte, robuste og fleksible tjenester.

Kommunene i Lister skal ha en samfunnsøkonomisk og effektiv bruk av ressursene i tjenester for psykisk helse og rus.

Kommunene i Lister skal ha fokus på forebygging, og redusere levekårsutfordringer knyttet til psykiske lidelser og rusproblematikk.

les mer: 6.Strategisk_plan_2016-2018.pdf

og vedtatt Handlingsplan Fyrtårnet psykisk helse og rus

2.Handlingsplan_2016_Psykisk_helse_og_Rus.pdf

 

De aktuelle prosjekter i Lister er nå "Gode overganger" og "Fact teamet"

Søknader til Fylkesmannen 2017 og Samarbeidsavtalen som ble underskrevet i 2017 i forbindelse med opprettelse av Fact teamet kan ettersendes ved å kontakte Prosjektkoordinator Bodil Bakkan Nielsen

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

 

 

Utdanning i Kognitiv terapi

kognitiv terapi bildeMELD DEG PÅ TRINN 2 i KOGNITIV TERAPI I LISTER

Oppstart utdanning i kognitiv terapi trinn 2 i Lister  6.september 2017.

 Utdanningen går over ett år og målgruppe er personer med bachelor utdanning innen helse-og sosialfag,men andre kan også søke.

Meld din interesse til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

eller påmeldingslenke:

Informasjon vedr. trinn 2:

http://www.kognitiv.no/utdanning/for-kursleder/kognitiv-terapi-for-helsepersonell-med-helse-og-sosialfaglig-bachelorutdanning-trinn-2/

Les mer …

SMIL i Lister

SMIL

Kommunene i Lister har sammen med avdeling ABUP(Barn og Unges psykiske helse),DPS Lister og Lærings- og mestringssenteret ved SSHF samarbeider og veileder hverandre ift SMIL grupper. Formålet med SMIL er å videreutvikle og implementere mestringsgrupper for barn som pårørende (SMIL grupper) i regionen. Det arrangeres jevnlige SMIL grupper for barn og unge med belastninger i ft foreldre med psykisk helseproblemer eller/og rusproblematikk.

Du kan kontakte den enkelte kommunes psykiske helsetjeneste, Familiesenter,Lister barnevern, eller helsesøster om oppstart av SMIL grupper. 

pdfSMIL i Lister

  • 1
  • 2