font

SMIL i Lister

SMIL

Kommunene i Lister har sammen med avdeling ABUP(Barn og Unges psykiske helse),DPS Lister og Lærings- og mestringssenteret ved SSHF samarbeider og veileder hverandre ift SMIL grupper. Formålet med SMIL er å videreutvikle og implementere mestringsgrupper for barn som pårørende (SMIL grupper) i regionen. Det arrangeres jevnlige SMIL grupper for barn og unge med belastninger i ft foreldre med psykisk helseproblemer eller/og rusproblematikk.

Du kan kontakte den enkelte kommunes psykiske helsetjeneste, Familiesenter,Lister barnevern, eller helsesøster om oppstart av SMIL grupper. 

pdfSMIL i Lister