font

DPS Lister - døgnpost Vollan

DPS Lister har tilbud for pasienter med midlertidig behov for heldøgnsbehandling. Døgnposten er delt i 2 poster med 8 plasser hver.

Den ene posten er en 5-døgnspost og benyttes til pasienter som ønsker å reise hjem i helgene som har et nettverk rundt seg. For å få en smidig overgang fra døgnopphold i institusjon til hjemmet, kan pasienten der det er faglig hensiktsmessig, få et dag- eller poliklinikktilbud knyttet til døgnavdelingen i Kvinesdal.

Døgnpost Vollan gir tilbud til alle typer psykiatriske lidelser. Pasienter i døgnposten og polikliniske pasienter tilbys også:

  • Fast undervisning (1 time pr måned) i ernæring og kosthold, fysisk aktivitet/psykisk helse, kunstterapi, barn som pårørende, depresjoner, angstlidelser, rus og psykisk helse, nettverksmøter.
  • Individuell undervisning/veiledning i kosthold og ernæring, fysisk aktivitet/psykisk helse, kunstterapi, barn som pårørende, nettverksarbeid. Undervisningen gis fra fagpersonell i døgnenheten. Eksterne parter inviteres til undervisning slik som eks NAV og Lister barnevern.
  • Barnegrupper for barn som har foreldre/familie som har psykiske lidelser. Tilbudet gis av fagpersonell fra døgnposten og poliklinikken i Flekkefjord.
  • Nettverksmøter som en integrert del av behandlingstilbudet. Undervisningen/veiledningen gis fra fagpersonell i døgnenheten.
  • Aktivitetsavdelingen driver flere gruppetilbud, slik som smykke/malegrupper, gruppeturer i terrenget, treningsgrupper styrke/kondisjon, svømming, bevegelse til musikk, friluftsgruppe, avspenningsgruppe. Gruppene er delt inn i 3 nivåer.

Døgnposten består av samlet 35 årsverk fordelt på 0,5 psykiater, 1,5 psykolog, 25 miljøarbeidere/miljøterapeuter og 8 andre.

Kontakt
Lister DPS, døgnpost Vollan
Åmot, 4480 Kvinesdal
Tlf. 38 32 98 60. Fax. 38 35 76 61