font

Tilbud til personer med psykiske lidselser i Farsund kommune

Psykisk helseteam i Farsund er organisert under Enhet for Psykisk helse og Barne- og ungdomstjenester, sammen med Helsestasjonen, Familiesenteret, boligen Sundeveien 8 og dagsenteret Treffpunktet. Teamet er bemannet med 7 stillinger; alle ansatte har helsefaglig utdanning med videreutdanning i psykisk helse.

Oppfølging fra helsepersonell
Psykisk helseteam arbeider for å fremme den psykiske helsen i kommunen og søker å forebygge og behandle psykiske lidelser. Et av tjenestens viktigste formål er å arbeide med å spre opplysning og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme psykisk helse. Avdelingen skal være et lavterskeltilbud og søker å være brukervennlig/brukerorientert.

Det tilbys: hjemmebesøk, individuelle samtaler, kognitiv terapi, familiesamtaler, nettverksmøter, krisesamtaler, informasjon via brosjyremateriell og opplysningsvirksomhet, dagsenter og støttekontakt

Boligtilbud til personer med psykiske lidelser
I Sundeveien 8 er det 5 døgnbemannede boliger, bemannet med 7 årsverk. Bofellesskapet er ment for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Hovedformålet i boligen er å gi et heldøgnstilbud som skal hjelpe mennesker med psykiske lidelser i å sosialiseres i lokalsamfunnet.

I boligen gir de ansatte bistand med:

 • Trening av ferdigheter gjennom miljøterapi og praktisk bistand
 • Boveiledning og samtaler
 • Oppfølging i forhold til andre hjelpeinstanser
 • Fellesaktiviteter
Bofellesskapet Sundeveien 8
4550 Farsund
Tlf: 38 39 10 00

Familiesenteret
Familiesenterets hovedoppgave er å styrke det forebyggende psykososiale arbeid blant barn, unge og deres familier. Et av målene er tidlig hjelp i forbindelse med barn/unges psykososiale utvikling.

Det tilbys samtaler individuelt, med familien eller i grupper eller nettverk. Videre kan en få veiledning dvs. at det tilbys samtaler med ungdom. I tillegg kan det gis separat veiledning for foreldre, individuelt og i gruppe. Tilbudet er spesielt ment å være for barn, unge og deres familier når utfordringene blir for store til å mestre alene.

Familiesenteret er et lavterskeltilbud, og har tilhold på helsestasjonen i Vanse.

Farsund helsestasjon
Nordrevei 17, 4560 Vanse
Tlf: 38 38 20 00

Psykiatrisk dagsenter- Treffpunktet
Mennesker som sliter med sin psykiske helse på ulike måter kan her få et tilbud om aktivisering og samvær med andre i trygge omgivelser. Tilbudet kan gis til hjemmeboende brukere med psykiske lidelser for å gjøre hverdagen mer meningsfull.

Treffpunktet tilbyr blant annet sosialt fellesskap, ulike aktiviteter, turer og fysisk trening. Åpent hver dag fra kl 10.00 til 14.30

Treffpunktet
v/ leder Anne Bente Birkeland
Abraham Berges vei 14, 4560 Vanse
Tlf. 38 38 21 40.

Hvordan få tilgang til tjenestene i Farsund kommune?
For å få tilgang til en tjeneste i Farsund kommune kan hver enkelt terapeut kontaktes, - henvendelsen blir derfra brakt inn til Psykisk helseteam for fordeling. Ellers kan man ta kontakt med kommunen som sender henvendelsen videre. Søknader om tjenester til personer med psykiske lidelser blir i første omgang tatt opp på Inntaksmøte hver tirsdag. Her fordeles saken til aktuell terapeut i Psykisk helseteam som videre gjør kartlegging og forslag til vedtak. Vedtaksansvarlig sitter i Inntaksteamet hvor saken bringes tilbake. Vedtak fattes da. Søknad trenger ikke å foreligge ved første henvendelse, den kan komme i etterkant. Behandlingstiden varierer, men det arbeides mot høy fleksibilitet og tilgjengelighet.

Søknadsskjema kan man få ved å henvende seg til kommunenes servicetorg eller nettside.

Enhet for psykisk helse, barne- og ungdomstjenester
Tlf: 38 38 20 00

 

Enhetsleder Psykisk helseteam
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Postboks 100, 4550 Farsund
Tlf: 38 38 20 58
Kommunens sentralbord: 38 38 20 00

Annen kontaktinformasjon

Legevakt
Varbakgaten 33, 4550 Farsund
Tlf: 38 39 11 90

 

Listalegene
Abraham Bergesvei 5, 4560 Vanse
Tlf: 38 38 12 80

Fastleger:

 • Hansen, Randi
 • G. Lie, Hans
 • Løvhaug, Sigurd Waage
Gåseholmen Legesenter
Barbrosgate 13 b, 4550 Farsund
Tlf: 38 38 97 00

Fastleger:

 • Huschens, Tone Haaversen-W
 • Reinertsen, Bjørg Aasland
 • Karlsen, Stein
Farsund Legesenter
Kirkegaten 6, 4550 Farsund
Tlf: 38 38 30 10

Fastleger:

 • Jacobsen Ole Victor
Lege Nils Evanger
Torvgaten 5, 4550 Farsund
Tlf: 38 39 22 00