font

Tilbud til personer med psykiske lidselser i Flekkefjord kommune

Psykiske helsetjenester er organisert under Tjenesteleder for hjemmetjenesten og tjenester for funksjonshemmede.

Psykiske helsetjenester gir et helhetlig tilbud til personer med psykiske lidelser. Det miljøterapeutiske arbeidet kan blant annet være støttesamtaler, praktisk bistand, forordning av medisiner, utarbeidelse og koordinatoransvar for individuell plan. Sonen har fokus på aktivisering og arbeid, og har et utstrakt samarbeid med andre hjelpeinstanser. De ansatte har helsefaglig utdanning, flere med videreutdanning.

Botilbud for personer med psykiske lidelser

  • Sundegaten 30 Bofellesskap har 5 leiligheter og 1 hybel. Boligen er bemannet fra 07.00 til 22.00 mandag til fredag. Lørdag og søndag fra 10.00 til 22.00. Bofellesskapet har 3,5 stillinger. De ansatte har helsefaglig utdanning. Disse har i tillegg til å være miljøpersonale i boligen primærkontaktoppgaver for brukere som bor hjemme.
  • Tjørsvåg bofellesskap har 4 leiligheter. Disse leilighetene er ikke bemannet, men det ambulerende boteamet i kommunen har base her.

Ambulerende boteam
Det ambulerende boteamet har som fokus å yte bistand/ opplæring i hjemmet for å oppnå et godt hjemmemiljø. Boteamet har i tillegg mosjonsgruppe en gang i uken. Arbeidet utføres i samarbeid med brukeren. Tjenesten har 3 stillingshjemler som er besatt av personer med helsefaglig utdanning, samt en aktivitør.

Psykiatrisk dagsenter
Gir brukere mulighet for sosialt fellesskap. Tilbudet omfatter aktiviteter som blant annet matlagning, strikking, snekring, male- og trearbeider, faste turgrupper og måltider. Dagsenteret tilbyr henting og bringing der brukeren selv ikke er i stand til å komme seg til og fra dagsenteret.

Dagsenteret er bemannet med 2 helsefaglig utdannede og 1 assistent.

Psykiatrisk dagsenter
Kirkegata 36
4400 Flekkefjord
Tlf: 38 32 81 70

Arbeidsprosjekt
Arbeidsprosjektet har fokus på aktivisering og arbeid for å styrke selvbilde og den psykiske helsen. Tilbudet er til brukere som trenger stor grad av trygghet og som faller utenfor NAV- systemet. De arbeider for eksempel med oppussing av kommunale leiligheter. Arbeidsprosjektet disponerer også en 8- seters bil. Brukere kjører og bringer andre brukere av Tjørsvågsheimen dagsenter og Psykiatrisk dagsenter til og fra aktiviteter når det er behov for dette.

Prosjektet er bemannet med 1 assistent.

KID-kurs (Kurs i mestring av depresjoner)
Kurset har 8 leksjoner og hjemmearbeid. Dette er et tilbud til personer som sliter med lettere til moderate depresjoner. Kurset gjennomføres 2 ganger årlig av autorisert psykisk helsepersonell.

Hvordan få tilgang til tjenester i Flekkefjord kommune?
Det er soneleder ved psykiske helsetjenester som foretar kartlegging og gir vedtak på tjenester til personer med psykiske lidelser i Flekkefjord kommune. Vedtak skal senest foreligge 4 uker etter at søknaden er mottatt. I enkelte tilfeller vil tildeling skje øyeblikkelig. Etter at søknad/ henvendelse er mottatt vil det i løpet av to uker finne sted en samtale mellom soneleder for psykiske helsetjenester, søker og aktuelle samarbeidspartnere. Det vil her bli foretatt en faglig vurdering og kartlegging av behov for hjelp.

Søknadsskjema kan man få ved å henvende seg til kommunens servicesenter eller på nett.

Kontaktinformasjon

Soneleder Psykiske helsetjenester
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Fjellgata 8, 4400 Flekkefjord
Tlf: 38 32 80 00/ 95 81 67 40

 

Enhetsleder psykiske helsetjenester og tjenester for funksjonshemmede
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Fjellgata 8, 4400 Flekkefjord
Tlf: 38 32 83 53/ 46 88 92 02

 

Kommunens sentralbord: 38 32 80 00

Annen kontaktinformasjon

Legevakt
Engvald Hansensvei 6, 4400 Flekkefjord
Telefon: 38 32 10 88

 

Flekkefjord Legesenter
Elvegaten 14, 4400 Flekkefjord
Tlf: 38 32 82 50

Fastleger:

  • Nilsen, Nils Tor
  • Spikkeland, Knut
  • Svendsen, Einar Frank
Lundsen Legesenter
Brogaten 9, 4400 Flekkefjord
Tlf: 38320520

Fastleger:

  • Andersen, Vidar
  • Bjurstrøm, Inger Helene
  • Hanssen, Olav Reinhardt
Knut Sand Bakken
Kirkegaten 5, 4400 Flekkefjord
Tlf: 38 32 20 30

Fastleger:

  • Bakken, Knut John Sand