font

Tilbud til personer med psykiske lidselser i Hægebostad kommune

Botilbud, støttesamtaler og hjelp til å finne egna tilbud i støtteapparatet er viktige oppgaver for Hægebostad kommune.

Psykiske helsetjenester i Hægebostad kommune er organisert i Stab. Det er to stillinger som dekker hjelpebehovet for personer med psykiske lidelser, 1 psykiatrisk sykepleier med lederansvar og 1 psykisk helsearbeider.

Oppfølging av helsepersonell
Psykiske helsetjenester i Hægebostad kommune gir et helhetlig tilbud til personer med psykiske lidelser. Det ytes blant annet støttesamtaler, hjelp til kontakt med øvrig hjelpeapparat, formidling av støttekontakt og utarbeidelse av individuelle planer.

Det er et tett samarbeid med Snartemo Aktivitetssenter. Aktivitetssenteret er organisert under avdeling for PU (Psykisk utviklingshemmede), men gir også et tilbud til både personer med psykiske lidelser og fysiske utfordringer i hverdagen.

Boligtilbud til personer med psykiske lidelser
Kommunen har 1 bolig som er myntet på 1 person med psykiske lidelser, men denne er ikke bemannet.

Hvordan få tilgang til tjenestene i Hægebostad kommune?
For å få tjenester til personer med psykiske lidelser i Hægebostad tar man kontakt pr. telefon. Man vil da få et møte med enten den psykiske helsearbeideren eller den psykiatriske sykepleieren som gjør en kartlegging av behov, og som deretter fatter vedtak. Man fyller da ut søknadsskjema sammen, hvis det er behov for det.

Det etterstrebes kort søknadstid, og ved behov for akutt beredskap prioriteres dette.

Kontakt

Psykiatrisk sykepleier
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Helse- og sosialsenteret
4560 Eiken
Tlf: 38 34 91 56 / 91 82 44 04
Psykisk helsearbeider
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Helse- og sosialsenteret
4560 Eiken
Tlf: 38 34 91 56
Kommunens sentralbord: 38 34 91 00

Annen relevant kontaktinformasjon

Legevakt tilknyttet Kristiansand
Tlf: 38076900
Eiken Legesenter
4596 Eiken
Tlf: 38349190

Fastleger

  • Kleggetveit, Peder Magne
  • Malitius, Uwe S E
  • Pettersen, Grethe Tveit