font

Tilbud til personer med psykiske lidelser i Kvinesdal kommune

Støttesamtaler, hjelp til medisinsk behandling og tilrettelegging er noe av det Kvinesdal kommune kan bistå sine innbyggere med.

Avdeling for psykisk helse er underlagt Enhet for levekår sammen med Åmot Bofellesskap, Voksenopplæringen, Helsestasjonen og "Felles". Under benevnelsen "Felles" ligger all saksbehandling, prosjektleder Fagforum psykisk helse, fagkonsulent IT og folkehelsekoordinator.

Avdeling for psykisk helse er lokalisert på dagsenteret "Treffet", og har fire stillingshjemler. Stillingene er for tiden besatt av:

 • 1 avdelingsleder/koordinator for voksne
 • 1 helsefagarbeider
 • 1 sosionom
 • 1 aktivitør

Aktivitøren er primært tilknyttet "Treffet".

Oppfølging av helsepersonell
Avdeling for psykisk helse gir et helhetlig tilbud til personer med psykiske lidelser. Det miljøterapeutiske arbeidet kan være støttesamtaler, oppfølging av tiltak, tilrettelegging av bolig, hjelp til medisinsk behandling, kontakt med 2 linjetjenesten og utarbeidelse av individuelle planer. Det blir lagt stor vekt på brukermedvirkning.

Boligtilbud for personer med psykiske lidelser (og rus)
Åmot Bofellesskap har 4 døgnbemannede boliger for personer med psykiske lidelser. Boligen har en bemanning på 14-15 årsverk, og stillingene er blant annet besatt av helsefaglig personell, pedagoger, prest, fysioterapeut og miljøarbeidere. Personal fra Åmot Bofellesskap følger i tillegg opp brukere som bor hjemme, også utover kjernetid.

Åmot Bofellesskap
Avdelingsleder Linda Skagestad,
Åmotsveien 9, 4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 15 90

Kommunen har i tillegg 4 leiligheter som myntet på personer med psykiske lidelser, men leilighetene er ikke døgnbemannet.

Kvinesdal kommune disponerer også 12 leiligheter som er tiltenkt målgruppen med rusproblematikk. Disse er ikke døgnbemannet.

Dagsenteret "Treffet"
"Treffet" holder til på ASVO sammen med kontorene til Avdeling for psykisk helse. Dagsentertilbudet skal være med å opprettholde og bedre livskvaliteten til personer som har en psykisk lidelse gjennom å redusere isolasjon, bryte ensomheten, øke mestringsevnen og sosial tilhørighet. "Treffet" tilbyr blant annet fysisk aktivitet, deltakelse i matlaging, hobbyvirksomhet og sosialt samvær, og har åpent 5 dager i uka. Ved behov er bemanningen behjelpelige med transport.

Avdeling for psykisk helse betaler 5 plasser ved ASVO som benyttes av brukere av "Treffet" til forskjellige arbeidstiltak. Dette tilrettelegges for den enkelte brukers behov.

"Treffet"
Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
Tlf: 38 35 85 60

Medikamentassistert rehabilitering
Pasienter tilknyttet LAR- programmet får også utdelt Subitex og Metadon ved avdelingens kontorer på "Treffet".

Helsestasjonen
Helsestasjonen er et lavterskeltilbud, og har to familiekonsulenter som bistår familier og enkeltpersoner.

Aktuelle tiltak:

 • Samtaler med familier og enkeltpersoner.
 • Grupper. Samtalegrupper for barn i felles livssituasjon. For eksempel barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende forelder, å være barn når foreldrene ikke lenger bor sammen.
 • Hjemmebesøk. Råd og veiledning for foreldre. Marte Meo veiledning.
 • Samarbeid med andre. Samarbeidsmøter. Tverrfaglige spørsmål. Temakvelder.
 • Hjelpetiltak etter henvisning fra barneverntjenesten.
Kvinesdal Helsestasjonen
v/ familiekonsulent og koordinator for barn og unge Jan S. Grøtteland
Farmoen 11, 4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 79 90

Hvordan få tilgang til tjenestene i Kvinesdal kommune?
"Felles" behandler alle søknader om tjenester til brukere som kommer til kommunen, være seg psykiatrisk sykepleier, plass ved dagsenteret, bemannet bolig eller individuell plan. Det er 3,1 stillinger tilknyttet enheten. Stillingene er bemannet med helsefaglig personell, flere med videreutdanning.

For nye saker der det må gjøres en kartlegging av behov, anslås det 1-2 ukers behandlingstid. Det er imidlertid mulig å få tjenester som for eksempel forordning av medisiner, samme dag som man tar kontakt. I disse tilfellene vil man fatte vedtak i etterkant av oppstart.

Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for saksbehandling for helse og sosialtjenesten (pdf).

Søknadsskjema (pdf)ligger på nettsidene til Kvinesdal kommune og kan også fås hos kommunens servicesenter.

Enhet for levekår
Enhetsleder Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 39 35 77 62 / 95 16 25 54
 
Avdelingsleder Psykisk helse og koordinator for voksne Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 38 35 85 60/ 38 35 85 64
 
Saksbehandler "Felles" Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 38 35 77 18
Kommunens sentralbord: 38 35 77 00

Annen kontaktinformasjon

Legevakt
Engvald Hansens vei 6, 4400 Flekkefjord
Tlf: 38 32 10 88
 
Kvinesdal Legesenter
Farmonen 9, 4480 Kvinesdal
Tlf: 38 35 70 80

Fastleger

 • Glendrange, Svein
 • Hervold, Helge Ernst
 • Tvedt, Trygve
 • Mygland, Siri
 • Unhammer, Johan