font

Tilbud til personer med psykiske lidelser i Lyngdal kommune

Avdeling for psykisk helse er samlokalisert med hjemmetjenesten og hjemmesykepleien. Den er underlagt Enhet for hjemmebaserte tjenester.

Personalet som yter tjenester til personer med behov for psykiske tjenester jobber turnus, men planlegger oppfølgingen av sine brukere kun på dagtid. På ettermiddager, kvelder, helger og natt leverer de tjenester til personer som leier leiligheter av kommunen. Avdelingen har 9 årsverk. De ansatte har helsefaglig utdanning, flere med videreutdanning i psykisk helse og kognitiv terapi.

Det miljøterapeutiske tilbudet kan være støttesamtaler, nettverksbygging, bo- oppfølging, praktisk bistand, ADL- utredninger, koordinatoransvar for individuell plan og samarbeid med øvrig hjelpeapparat.

Bolig for personer med psykiske lidelser
Kommunen et botilbud med 4 døgnbemannede leiligheter som er bebodd av personer med alvorlige psykiske lidelser. Beboerne får tjenester fra personalet i avdeling for psykisk helse.

Medikamentassistert rehabilitering
I Lyngdal kommune har Avdeling for psykisk helse, i samarbeid med "medikamentassistert rehabilitering i Agder (LAR), ansvaret for å administrering og utlevering av legemidler til brukere tilknyttet prosjektet. Gjennom denne funksjonen har man regelmessig kontakt med personer som lider av en rusmiddelavhengighet, fra 1 til 7 ganger i uken. Brukerne blir tilbudt støttesamtaler og oppfølging i hjemmet etter individuell vurdering. Ansatte i Avdeling for psykisk helse deltar i ansvarsgrupper, og utarbeider individuell plan der det er aktuelt.

Rosfjord Aktivitetshus
Rosfjord Aktivitetshus er et aktiviseringstiltak for alle funksjonshemmede og mennesker med psykiske problemer med behov for et sted å være - et sted å lære, og med behov for kontakt med andre. For tiden er det tilbud om aktivisering mandag - fredag fra kl. 09-15, og en ettermiddag pr uke fram til kl. 19.00. Det er et fellesmåltid daglig.

Rosfjord Aktivitetshus
v/ leder Arnfinn Jensen
Rosfjord, 4580 Lyngdal
Tlf: 38 34 67 00

Hvordan få tilgang til tjenestene i Lyngdal kommune?
Det er Avdelingsleder ved Avdeling for psykisk helse som foretar kartlegging og gir vedtak om tjenester til personer med behov for hjelp fra avdelingen. Saksbehandlingstiden er i utgangspunktet 3 uker, men tilgjengeligheten på tjenestene kan være kortere. Vedtak kan fattes i ettertid.

Søknadsskjema kan man få ved å henvende seg til kommunens servicesenter eller nettside. (Skjema heter Søknad pleie og omsorg).

Avdeling for psykisk helse
Avdelingsleder Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Kirkeveien 31, 4580 Lyngdal
Tlf: 38 33 40 00 / 94 50 60 38
Hjemmebasert omsorg
Fungerende leder Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Kirkeveien 31, 4580 Lyngdal
Tlf: 38 33 40 00
Kommunens sentralbord: tlf: 38 33 40 00

Annen kontaktinformasjon

Legevakt
Engvald Hansens vei 6, 4400 Flekkefjord.
Tlf: 38 32 10 88
Lyngdal Legesenter
Alleen 16, 4580 Lyngdal
Tlf: 38 34 04 40

Fastleger:

  • Sandnes, Tor Svein
  • Eikeland, Tom Øyvind
  • Farbrot, Torgny Olav
  • Kalleberg, Tom Ingemar
  • Henriette Pettersen
  • Oftebro, Marit
  • Wennevold, Trond
  • Ødegaard, Hjalmar Matre
Lyngdal Spesialistsenter
Stasjonsgata 5, 4580 Lyngdal
Telefon: 38 34 63 01

Fastleger

  • Eivind Bjering