font

Rehabilitering

Sosialt nettverk

Her finner du alle ressurser som er samlet / utabeidet til temaet "sosialt nettverk" til gruppemøte i Aktiv Hverdag. Ressursene er gjort tilgjengelige i forbindelse med Metodehefte Aktiv Hverdag.

Les mer …

Energiøkonomisering

Her finner du alle ressurser som er samlet / utarbeidet til temaet energiøkonomisering i Aktiv Hverdag. Ressursene er gjort tilgjengelige i forbindelse med Metodehefte Aktiv Hverdag.

Les mer …

Turer og utflukter

Her finner du alle ressurser som er samlet / utabeidet til temaet turer og utflukter til gruppemøte i Aktiv Hverdag. Ressursene er gjort tilgjengelige i forbindelse med Metodehefte Aktiv Hverdag.

Les mer …

Velferdsteknologi

Her finner du alle ressurser som er samlet / utabeidet til temaet velferdsteknologi til gruppemøte i Aktiv Hverdag. Ressursene er gjort tilgjengelige i forbindelse med Metodehefte Aktiv Hverdag.

Les mer …