font

Velferdsteknologi - fyrtårnet Lister

Fyrtaarn ikonProsjektet er et samarbeid om implementering av velferdsteknologi og innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Det overordnede målet er at innbyggerne i Lister skal få muligheten til å være «Lenger i eget liv». Det betyr at hver enkelt kan få muligheten til å bo hjemme lengre med tilrettelagt bruk av velferdsteknologi.

Som en del av prosjektet utvikler vi et nettsted på adressa www.lister.no/velferdstekno. Formålet er å samle, dele og formidle kunnskap om velferdsteknologi, dets formål, bruksområder, erfaringer og nyttevurderinger.

Hva er velferdsteknologi?
Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til:

  • økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, medbestemmelse, kulturell aktivitet og økt livskvalitet
  • styrking av den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne
  • gir støtte til pårørende
  • bidrar til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet
  • kan forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon

(Kilde: NOU 2011/11: Innovasjon i omsorg).

Hvorfor velferdsteknologi?
Samfunnet endrer seg ved at vi blir stadig flere eldre ("Eldrebølgen"). Frem mot 2030 vil vi i forhold til 1990 nivå ha nesten dobbelt så mange over 80 år. Dette medfører en økning av omsorgstjenestene. Samtidig er det en reduksjon av andelen yrkesaktive. Dette medfører at omsorgstjenesten fremover må utnytte det store potensiale for å ta i bruk tilgjengelig teknologi for å kunne gi alle innbyggerne de tjenestene de har behov for. Bruk av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal ikke redusere den menneskelige kontakt mellom helsepersonell og tjenestemottaker, men øke den.

(Kilder: NOU 2011/11: Innovasjon i omsorg, Stortingsmelding nr 29: Morgendagens omsorg og Samhandlingsreformen )

Aktuelle verktøy

Departement og kommuner - sammen
Prosjektet er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet i programmet Saman om ein betre kommune. Alle kommunene i Lister deltar i prosjektet, det vil si Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Farsund, Sirdal og Lyngdal.

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.