font

Demo-boliger

HusFor å se og erfare hvordan ulike hjelpemidler fungerer i praksis, er det i Norge etablert ulike visningsboliger og demonstrasjonshus. Poenget er å vise ulike former for teknologi i et mest mulig "vanlig" miljø.

Demoboliger er viktige for å spre kunnskap om hva som finnes av teknologi og hvilke muligheter dette gir. Og det er med på bryte ned myter om teknologi. Innbyggere kan komme til husene og både se og ta på teknologi som de kan ha behov for.

Hør Kirsten Johansen fra Lyngdal beskrive sin aha-opplevese i møte med en demo-bolig:

Ofte er slike hus eller leiligheter satt opp i samarbeid mellom leverandører og kommuner. I oversikten nedenfor er det også rene leverandørhus.

Almas hus i Oslo

Almas hus viser deg hvordan fysiske omgivelser, hjelpemidler og velferdsteknologi kan gjøre hverdagen tryggere for personer med kognitiv utfordringer. Her kan du se:

 • Demensvennlig utforming
 • Hjelpemidler og teknologi i et hjemlig miljø
 • Tips om enkel tilrettelegging
 • Velferdsteknologiske løsninger
 • Bruk av belysning

Almas hus er innredet som et vanlig hjem og viser hvordan eldre med kognitiv svikt kan få en enklere hverdag når omgivelsene er tilrettelagt. Almas hus viser også hvordan velferdsteknolgi kan brukes som støtte i hverdagen, enten man bor i eget hjem eller på institusjon.

Bolig 2015 i Lister (Kvinesdal)

kvinesdalshusetI Bolig 2015 kan besøkende se hvordan smarthusløsninger utviklet i samarbeid med Bravida og Stork kan gjøre hverdagen lettere og tryggere ved hjelp av blant annet lys-varme styring og sensorer som kan varsle dersom noe skulle skje.

Man vil også få se hvordan Cognitas eVindu åpner for kommunikasjon, påminnelser, underholdning og samfunnskontakt. Besøkene vil få demonstrert hvordan det er mulig for personer med nedsatt gangfunksjon å se hvem som ringer på via en skjerm, og åpne døra via fjernkontroll.

Man vil også se hvordan Medisindosetten fra MedOnTime kan bidra til å redusere feil og usikkerhet knyttet til medisinhåndtering.

Installert TV spill gir besøkende mulighet til å teste hvordan man kan bowle eller spille tennis i egen stue. Dette kan bidra til sosialt samvær, og aktivisering for alle aldre. Se film

ByBo - Bergen kommune

Prosjektet på Bjerknesplass er et av de største i sitt slag i Norge, med til sammen 108 ordinære boliger med integrert velferdsteknologisk basisinstallasjon. Teknologiene i veggene er lagt opp slik at den med få plug-ins og apper omgjøres til smarthus med velferdsteknologi. Dermed kan leilighetene bli avanserte omsorgsboliger ved behov nå eller i fremtiden.

Visningsleiligheten er utstyrt med tekniske installasjoner som viser ulike helsemessige løsninger og komfortløsninger. Dette innebærer styring av flere funksjoner i boligen, som for eksempel lys, varme og ulike tekniske installasjoner, og også samhandling med de som leverer hjemmebasert omsorg

Gamle Ekdal i Skien

Denne møteplassen har flere funksjoner: både som demo-leilighet (vise frem muligheter) og test-leilighet (teste/prøve ut), samt verifisere/godkjenne produkter før de settes i drift.

Test/demoleiligheten Gamle Ekdal skal:

 • Ta i bruk kjent teknologi og utforme gode teknologiske trygghetsløsninger for eldre og kronisk syke, og skaffe seg en god oversikt over tilgjengelige trygghetsløsninger for eldre og kronisk syke i samarbeid med ulike leverandører.
 • Teste ut teknologiske løsninger som kan møte brukerbehov, eller bidra til effektivisering av arbeidsprosessene.
 • Gi leverandører en utviklings og møteplass.
 • Vise helsepersonell, pårørende, brukere og samarbeidspartnere de muligheter som ligger i velferdsteknologi, slik at de kan bo hjemme lenger.
 • Lære opp helsepersonell slik at de blir godt kjent med teknologien og kan ta den i bruk slik at den passer brukerens behov.
 • Utvikle en samhandling både internt og med sykehuset som bidrar til en felles og god vurdering av brukerens behov for velferdsteknologi. Vi vil bidra til å se på ulike muligheter for velferdsteknologiske løsninger i et samhandlingsperspektiv med sykehuset i Telemark.
 • Etablere en grunnleggende forståelse for velferdsteknologi, muligheter og begrensninger, herunder etiske og faglige betraktninger og dilemmaer, samt begrensninger i bl.a. lovverk.

Frivolltun (Grimstad kommune og Østre Agder)

Visningsarenaen gir også næringslivet en anledning til å være en del av utviklingen på helse- og omsorgssektorens hjemmebane. Sentrale aktører har bidratt med utstyr for hundrevis av tusen til dette senteret. Velferdsteknologibedriftene ser at vi har spennende visjoner, og har gitt utstyr slik at vi kan øke vår kunnskap, samtidig som de får mulighet til å vise frem sine produkter. De får også et unikt testmiljø de kan bruke til opplæring av egne ansatte og kunder. Se film

Hjem 2015 i Lister (Lyngdal)

Hjem2015 Erna og BjornevaagEt eldre og dårlig vedlikeholdt hus som har installert fleksible løsninger, som gjenbruker eksisterende teknologi for å gi smarthusfunksjoner og velferdsteknologisk programmering.

Mer om Hjem 2015. Se film (ekstern link) Se nyhetsinnslag (ekstern Link)

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen: Laboratoriet er utformet som en vanlig leilighet, men er utstyrt med en rekke teknologiske hjelpemidler som blir nyttet til opplæringsformål for våre studenter. Laboratoriet brukes også til å vise interesserte aktører dagens tilgjengelige omsorgsteknologi.

 

Mulighetsrommet i Kristiansand

Tanken bak demorommet er at det er mye lettere å forstå hvordan et produkt virker hvis en kan se det ferdig montert i et bomiljø. Her skal en vise løsninger som kan bidra til at folk kan bo trygt og godt hjemme lengre.

Spesielt aktuelt for Mulighetsrommet i Kristiansand er løsninger rettet mot kognitiv svikt, fall og ensomhet.

 • Trygghets- og sikkerhetsteknologi, dette kan eksempelvis være ulike former for trygghetsalarm.
 • Kompensasjons- eller velværeteknologi. Dette kan være styring av lys og varme.
 • Teknologi for sosial kontakt. Dette kan for eksempel være videoteknologi, eller annen teknologi som bidrar til at en kan være i kontakt med andre mennesker.

Andre ressurser

Høgskolen i Vestfold

Malvik Kommune

Mulighetsrommet i Trondheim

Universitetet i Agder: Senter for eHelse og omsorgsteknologi

Demoleilighet og velferdsteknologi hos Telenor.