font

Filmer fra utlandet

filmEldrebølgen treffer hele den vestlige verden. Velferdsteknologi blir brukt i flere land som en erstatning for kommunale og statlige helse- og omsorgstjenester. Vi har samlet noen filmer som beskriver tanker og bruk av velferdsteknologi.

Filmene under er plukket ut blant en mengde filmer. De som er valgt mener vi gir et suplement til de norske filmene om velferdsteknologi som finnes på denne siden.

 

EU: Velferdsteknologi og holdninger

 

Hva er eHelse?

 

Hva er mHelse?

 

Informasjon om velferdsteknologi (USA)

 

Velferdsteknologi og kronisk lidelse (Australia)

 

Velferdsteknologi og etikk

 

Hva er velferdsteknologi (UK)

 

Introduksjon til telemedisin

 

Velferdsteknologi og psykisk helse (USA)

 

Med blikk på danskenes suksess i Helse

 

App-o-tek

 

Jennifer sin historie (om bruk av telemedisin)

 

Fransk film om hvordan det Digital utvikles med genrasjonene

Se de norske filmene