font

Saksliste og referater- Fyrtårn velferdsteknologi og telemedisin

Her finner du sakslister, referater og andre dokumenter for møter i Fyrtårn velferdsteknologi og telemedisin.

De nyeste dokumentene ligger øverst. 

 Dato  Innkalling/saksliste  Sakspapirer  Referat
2017-

pdfFagutvalg Kvinesdal.Utsikten Hotell

 

pdfTekniske hjelpemidler Profil

pdfPresentasjon Agder prosjekt.

 

pdfReferat fagutvalg Kvinesdal
2016 - 08 - 19 pdfFagutvalg Lyngdal

pdfVedlegg 1 M4ALMO Arbeidsgruppe Juridisk

pdfVedlegg 2 M4ALMO Arbeidsgruppe Pårørende

pdfVedlegg 3 ALTAS presentasjon

pdfVedlegg 4 Evaluering smilefjes-undersøkelse

pdfVedlegg 5 Gevinstevaluering-MAL fra Sintef

pdfVedlegg 6 Måling av gevinster Flekkefjord

pdfFagutvalg Lyngdal
2016 - 05 -11 pdfFagutvalg Hægebostad

pdfVedlegg 1 Evalueringsplan Sintef

pdfVedlegg 2 Kostandsoversikt til skyggeregnskap

pdfVedlegg 3 Teknologi-mål-gevinst-tiltak

pdfFagutvalg Hægebostad
2016 - 03 - 31 pdfFagutvalg Sirdal

pdfVedlegg 1 Lister Fagutvalg evaluering Sintef

pdfVedlegg 2 PA møte med Lister

pdfVedlegg 3 Tidsplan våren 2016

pdfVedlegg 6 Ringevenn presentasjon Lyngdal

pdfFagutvalg Sirdal
2016 - 03 - 04 pdfFagutvalg.Flekkefjord

pdfVedlegg 0 Presentasjon Fyrtårn

pdfVedlegg 0.1 Presentasjon ALTAS prosjekt

pdfVedlegg 1 Trygghetspakker Gevinster Sintef

pdfVedlegg 1.1 Trygghetspakkeskjema del1

pdfVedlegg 1.2 Trygghetspakkeskjema del 2

pdfVedlegg 1.3 Kartlegging av gevinster Sintef

pdfVedlegg 1.4 Veileder Trygghetspakkeskjema Sintef

pdfVedlegg 1.5 Samtykke ansatt pårørende Lister

pdfVedlegg 1.5 Samtykke bruker Lister

pdfVedlegg 2 Arbeidsområder Lister FVT

pdfVedlegg 3 Tilbud om startpakke KS Læring nasjonalt

pdfVedlegg 3.1 Informasjon og program opplæringsdag KS læring Lister og Lindesnes

pdfVedlegg 5 Presentasjon Evondos Farsund

pdfVedlegg 6.1 Fremdriftsplan velferdsteknologi Lindesnesregionen

pdfVedlegg 7 Presentasjon Ikt pluss

 pdfFagutvalg.Flekkefjord
2016 - 01 - 14 pdfFagutvalg.Kvinesdal pdfPresentasjon fyrtårn Fagutvalg Kvinesdal pdfFagutvalg.Kvinesdal
2015 - 11 -05 pdfFagutvalg.Lyngdal

 pdfPresentasjon Trygghetspakken

pdfPresentasjon Fyrtårn

pdfStudiebesøk til England

 

 pdfFagutvalg.Lyngdal
2015 - 09 -29 pdfFagutvalg.Farsund

 pdfFACT team velferdsteknologi

pdfUtprøving av Telemedisinsk oppfølging i Lister

pdfPresentasjon av pakker fra Lyngdal

pdfPresentasjon Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

pdfFlytskjema Kvinesdal

 

 pdfFagutvalg.Farsund
2015 - 06 -09 pdfFagutvalg.Sommeravslutning

pdfMal Trygghetspakke beskrivelse og gevinstplan

 

pdfFagutvalg Sommeravslutning
2015 - 04 -30 pdfFagutvalg.Sirdal

pdfLenger i eget liv: Film og nettkurs

pdfU4H: Forvaltning

pdfFlekkefjord: Frivillighetsprosjekt Spill om du vil

pdfSirdal_Flytskjema

pdfFyrtårnsrapport_DDV 2015

 

pdfFagutvalg.Sirdal
 2015 - 03 - 05 pdfFagutvalg.Kvinesdal

pdfUSHT

pdfFrivillighet

pdfFarsund_flytskjema

pdfFlekkefjord_flytskjema

pdfHægebostad_flytskjema

pdfLyngdal_flytskjema

 

pdfFagutvalg.Kvinesdal
 2015 - 21 - 01 pdfFagutvalg.Hægebostad   pdfFagutvalg.Hægebostad