font

Holdningskampanje- Ta ansvar for din egen alderdom

 

Ta ansvar for egen alderdomDu bør begynne å planlegge din egen alderdom. Dette er budskapet i en ny film som Lister nå lager sammen en av landets største komikere, Robert Stoltenberg. Ved hjelp av velferdsteknologi kan hverdagen bli tryggere og enklere for alle. Men vet du egentlig hvilke muligheter som finnes? Det er mye man kan skaffe seg selv for å kunne bo hjemme lengre og være mest mulig selvhjulpen.

I Norge har velferdssamfunnet blitt bygget opp over tid. Dette har medført blant annet at de fleste av oss lever lenge og har god helse. Før eller senere vil vi alle oppleve å bli syke eller bli gamle og ikke lengre mestre det som er viktig for oss. Vi som nordmenn ønsker å være selvstendige og klare oss selv. De eldre i samfunnet har endret seg og vil fortsette med det fremover. De vil fortsatt realisere seg selv og har ikke tid til å være pasient mer en høyst nødvendig. Velferdsteknologi muliggjør økt fleksibilitet og skreddersøm av tjenester tilpasset den enkelte.

I forprosjektet til "Lengre i eget liv" fremkommer det at medarbeiderne og innbyggernes holdninger til bruk av velferdsteknologi er avgjørende for innføringen av dette i kommunale tjenester. For å finne format og innhold har det vært dialog med pårørende og brukerutvalget i Lister. I tillegg har det vært en intern arbeidsgruppe bestående av medlemmer av kommunale eldreråd og medlemmer av pårørende- og brukerutvalget som har jobbet med manuset til filmer. Arbeidsgruppen vektla spesielt:

 • gjenkjennelige situasjoner
 • forståelig språk
 • bruk av teknologi som viser mulighet for mestring

Les mer om arbeidet med manus og innholdet i filmen

Valget av komikeren Robert Stoltenberg ble gjort på bakgrunn av en offentlig anskaffelse. Robert er ansett som en folkekjær komiker med erfaring og kompetanse på formidling med humor som verktøy.

Med hele Norge som publikum2015 film 3

Innspillingen ble sluttført i mars. I forkant av innspillingen ble det derfor annonsertpå Facebook og via lokalt media at det var ønskelig med gjenkjennelige rekvisitter fra Lister til bruk i Filmen.  Gjenstander fra alle Lister kommunene ble sendt inn. Det var kopper og krus med logoer, gensere, skjorter, paraplyer, vimpler, tallerkner, til og med en truse med med Farsund sitt ordspråk på "Kysten er klar".

Robert og hans media kollegaer har selv valgt hva som ble brukt i filmen.

"Ruth", søsteren til "Narvestad" falt for den grønne Hægebostad genseren og bruker den i alle scener hun er med i.

Premierefest:
Filmen skal nå redigeres ferdig. Det forventes premiere i løpet av mai måned i Lister. Alle kommunene ser på muligheten får å arrangere egne premierefester i forbindelse med kommunale møter, eller møter med innbyggere, lag og/eller foreninger.

Filmen er tenkt brukt sammen med annet informasjonsmateriell til innbyggerne i Lister.

Velferdsteknologi i ulike hverdagssituasjoner

Robert Stoltenberg bruker sine karakterer fra Tertitten Borettslag. Vaktmester Roy Narvestad har fått mange nye oppgaver i forbindelse med at beboerne begynner å bli gamle. Han må hjelpe dem med alt mulig. Derfor ønsker han nå å få dem til å forstå at det finnes mange ulike løsninger som kan gjøre hverdagen tryggere og enklere for dem. 

Vaktmester Roy Narvestad

Karakteren Linda Johannesen har fått seg robotstøvsuger som hun har kalt Timmy. Hun har også komfyrvakt som slår av komfyren automatisk når grøten brenner seg.

Linda J.web 

Kuram er engstelig for å falle. Han har fått fallsensor slik at han vet han kan tilkalle hjelp om han skulle trenge det. Han finner også ut at han kan ringe sin kone i Pakistan via Skype. Dette gjør at han føler seg mindre ensom, også er det gratis!

Kuram

2015 film2

 

 

 

Fakta om filmen:

Målgruppe: Alle voksne Innbyggere (20-100 år)

Formål:

1: Spre informasjon om velferdsteknologi

2: Få innbyggerne til å planlegge for seg og sine - uansett hvilken aldergruppe at de identifiserer hva som er viktig for de og at de tar valg som gjør at de er i større grad er i stand til å fortsette eget liv selv om de blir syke eller blir «gamle».

Varighet: Filmen blir ca 10 minutter, og en reklamesnutt på intill 30 sekunder.

Informasjon som skal skal ut til innbyggerne:

 • Antall personer over 67 år vil fordobles frem mot 2050, og de over 80 mot 2030
 • Samtidig vil det bli færre yrkesaktive
 • Flere vil få kroniske sykdommer som krever oppfølging av helsepersonell
 • 1 av 3 over 65 år faller en eller flere ganger i løpet av ett år
 • det er 5 ganger så mange over 67 som omkommer i brann

Det er flere grunner til at du bør begynne å planlegge din egen alderdom:

 • Fremover vil innholdet i omsorgstjenesten endres for at alle innbyggere skal få de tjenestene de har behov for.
 • Det er bred politisk enighet om at fremtidens omsorgstjenester inneholder
  • økt bestemmelse og ansvar hos den enkelte innbygger
  • bruk av velferdsteknologi som en ordinærdel av omsorgstjenestene
  • økt bruk av pårørende og frivillige
 • Dette betyr ikke at du ikke skal få hjelp og oppfølging om du blir syk. Det betyr at vi må bruke de hendene vi har på en klok måte. Velferdsteknologi kan understøtte helsepersonell i deres daglige virke og dermed frigjøre tid til omsorg og menneskelig kontakt.

Releksjon:

 • Ønsker du å bo hjemme så lenge som mulig?
 • Ønsker du å bestemme over ditt eget liv?
 • Ønsker du at både du og dine nærmeste kan føle seg trygg på at man kan tilkalle hjelp om det skulle være noe?
 • Visste du at velferdsteknologi faktisk er laget for å gjøre hverdagen din tryggere og enklere?
 • Hva er viktig for deg?
 • Hvordan vil du ha din alderdom?
 • Du kjenner deg selv best. Bare du kan legge grunnlaget for din alderdom. Ta ansvar – ta grep om din alderdom.

 

Filmteam.Robert