font

Rapporter fra M4ALMO - Fremtidens alarmmottak

RFF-prosjektet M4ALMO utreder modeller for fremtidens alarmmottak. I samarbeid med Sintef og UiA har prosjektet nå gitt ut to rapporter; "Responssentertjenester i helse- og omsorgstjenesten: Behov og fremtidsbilder", og delrapport "Studie av utløste trygghetsalarmer i syv kommuner". 

Rapporten"Responssentertjenester i helse- og omsorgstjenesten: Behov og fremtidsbilder" er en delleveranse fra RFF-prosjektet "M4ALMO - fremtiden alarmmotak", og belyser viktige problemstillinger knyttet til organisering og drift av fremtidige responssentre. Den kan gi nyttig informasjon om erfaringsgrunnlaget fra dagens tjenester.

Det har vært stor involvering av brukere for å skrive rapporten. Workshops og test av scenarier i labmiljø er blitt gjennomført høsten 2015 og våren 2016.

Rapporten finner du her:

pdfRapport M4ALMO Responssentertjenester behov og fremtidsbilder

Delrapport fra M4ALMO-prosjektet har analysert utløste trygghetsalamer registrert av hjemmetjenestene i kommunene Drammen, Farsund, Hægebostad, Larvik, Kristiansand og Skien i perioden januar til april 2016.

Delrapporten finner du her:

pdfStudie av utløste trygghetsalarmer i syv kommuner SINTEF

Emneord: velferdsteknologi, alarmmottak, Lister, UIA, Responssenter, M4ALMO-Fremtidens alarmmotak, SINTEF