font

Avslutningskonferanse Trygghetspakken 2016

kake 2Lister regionen har vært med i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram i 3 år. Gevinster, læring og plan for videre arbeid ble oppsummert på avslutningskonferanse 8. november 2016. Det ble feiring av et omfattende og godt arbeid fra medarbeidere i alle 6 Lister kommunene. 

Per.Sverre

Målet med prosjektet var at innbyggere skal kunne leve et selvstendig og trygt liv i eget hjem så lenge som mulig. Måltallet på 300 trygghetspakker ble oppnådd tidlig i 2016. Alle seks Lister-kommunene presenterte sine erfaringer med organisering, kompetanse, holdningsarbeid, forskning og gevinstrealisering med bruk velferdsteknologi som en del av tjenestetilbudet i kommunene.

Kommunene må fortsette å "være på hugget"
Konferansen ble innledet av ordfører i Kvinesdal Per Sverre Kvinlag (se bilde). Kvinesdal har fungert som vertskommune for prosjektene i Fyrtårn velferdsteknologi og telemedisin. I følge ordføreren er det viktig for Lister å fortsatt "være på hugget". Og det vil være viktig å opprettholde et godt samarbeid på tvers av kommunene i regionen. 

Prosjektleder og koordinator Marianne Holmesland og samhandlingskoordinator Elisabeth Urstad, oppsummerte oppgaver og resultater fra prosjektet i velferdsteknologiprogrammet.

Se deres presentasjon her:

pdfTrygghetspakken Lister.2014-2016

Kristin S

Fra lokalt til nasjonalt
Kristin Standal (bilde), prosjektleder for innføring og spredning i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, presenterte strategi for videre arbeid nasjonalt. 

Se hennes presentasjon her:

pdfStatus og veien videre.Nasjonal velferdsteknologiprogram

Mer fra Lister
Kommunene presenterte erfaringer fra konkrete case. Se presentasjonene fra alle kommunene her:

pdfLyngdal

pdfHægebostad

pdfFarsund

pdfFlekkefjord

pdfSirdal

pdfKvinesdal

 

Konferansen ble holdt på The Bølgen og Moi Hotel i Kvinesdal.

Se program for dagen:

pdfProgram.Avslutningskonferanse.Trygghetspakken.08.11.16.pdf