font

Velferdsteknologi har ønsket effekt

effektVia prosjektene "Lengre i eget liv" og "Trygghetspakken i hjemmet" har Lister i 2014 implementert velferdsteknologi i innbyggeres hjem som en ordinær del av omsorgstjenestene. Evalueringen så langt viser at tiltakene gir en bedre og mer effektiv tjeneste.

Med midler fra KMD, HDIR og fra Lister kommunene ble KS sitt veikart lagt fulgt som strategi for implementeringen. Alle Lister kommunene har deltatt i prosessene og alle kommunene i Lister har implementert trygghetspakker.

Kommunene i Lister har stått fritt til selv å velge innhold i pakkene basert på den enkelte innbyggers behov. Dette har medført at pakkene er skreddersydde og inneholder svært variert teknologi.

Trygghetspakkene:

 • De fleste pakkene er er en utvidelse av eksisterende trygghetsalarm system.
 • Ca 50 % av trygghetspakkene er implementert hos mennesker med psykisk utviklingshemning, ervervede skader og psykiske lidelser
 • Aldersfordeling på pakkene:
  • 4% er under 18 år,
  • 63% er under 67 år 
  • 33% er over 67 år.
 • Type løsninger i en pakke:
  • 18% inneholder robotstøvsuger,
  • 16% inneholder løsninger på smartelefoner og/eller nettbrett,
  • 12% inneholder en eller flere sensorere,
  • 11% inneholder sporing,  
  • 10% inneholder smarthusløsninger,
  • 8% inneholder mHelse løsninger,
  • 6% inneholder ehelseløsninger,
  • 6% inneholder døralarmer,
  • 4% inneholder fallalarmer
  • 3% inneholder medisindispenser
  • 3% inneholder andre løsninger

Les mer om innholdet i trygghetspakkene

Evaluering:
I løpet av første halvdel av 2015 skal alle pakkene evaluereres. Trenden er tydelig så langt. Velferdsteknologi gir ønsket effekt med bedre tjenester og økt effektivitet. UiA vant anbudskonkurransen for å lage "Følge-med" forskning og vil publisere en kvalitativ studie senere i år på innbyggerens og pårørendes vurdering av effekt. I tillegg til denne forskningen vil prosjektene i Lister publisere tall fra egevinst evalueringen om effekt inn i tjenesten.

Les mer om gevinstrealisering

Det er også gjennomført flere større organisasjonsutviklings del-prosjekter med fokus på tjeneste innovasjon. Mer informasjon om disse kommer utover i 2015.

Videoevaluering fra boveileder:

Prosjektene har også hatt fokus på håndtering av flere og ulike typer alarmer. Tidlig i 2015 presenterte prosjektet, via UiA, en rapport om alarmmottak (ALMO). Den tar for seg dagens organisering og behov for organisering i fremtiden.

Les mer om ALMO-Lister