font

Ny standard for telemedisin

2015 03 standarder i danmarkDanske regionen bestemte seg i februar 2015 for en ny nasjonal standard for telemedisin og deling av pasient data.

Den nye standarden er laget for å sikre samarbeid på tvers av nivåer og over flere sektorer. Slikt samarbeid er sett på som nødvedig for å forbedre telemedisinsk behandling og pasientomsorg på tvers av de fem danske regionenen.

Pasientjournaler kan med den nye standarden deles mellom alle parter som er involvert i behandlingen av en pasient: kommune, sykehus og lege. Det er også åpnet for felles deling av telemedisinske data.

Endringer som følge av den nye felles standard:

  • Pasientdata om pasienten, samlet i en region, kan deles mellom alle involverte parter i den konkrete pasientens behandling. 
  • Pasientdata kan nås fra
    • sykehusets elektroniske pasientjournal,
    • den kommunale elektroniske pasientjournalen 
    • og legens pasientjournaler.
  • Samtidig har pasientene tilgang til egne data via nettportalen sundhed.dk.

Pasientdata er lagret i en felles standard. Den nye standarden letter også leverandørenes muligheter til å levere fremtidsløsninger, fordi systemene, innganger, utganger, og koding er den samme i alle regioner.

Kilde: Healthcare Denmark

Emneord: velferdsteknologi, standard, telemedisin