font

Mindre bivirkning med mHelse?

2015 bivirkningerUnderrapportering av bivirkninger er et kjent internasjonalt fenomen, og det er enighet om at 90- 99 prosent av alle bivirkninger på legemidler ikke meldes. Kan mHelse gjøre dette og legge tilrette for ny kunnskap om legemidler?

BT rapporterer 08. mars 2015 at: "Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger".  Avisen mener at dette skyldes mangelende vilje og forståelse hos helsepersonell for å gjennomføre denne oppgaven.

Andelen kronikere øker dramatisk i Norge og resten av verden. Økningen i denne pasient gruppen er så stor at helsepersonell ikke har kapasitet til å følge opp disse så tett som denne gruppen trenger.

Den gode nyheten er at innbyggerens egenmestring kan redusere eller eliminere nesten alle komplikasjoner av de store kroniske sykdommer som samfunnet står overfor, inklusive bivirkninger fra legemidler. Den dårlige nyheten er at det er innbyggeren som må gjøre jobben. Spørsmålet da blir hvordan engasjere innbyggerene i å håndtere en kronisk lidelse? 

Svaret kan være å gi kronikere et verktøy som de kjenner og som kan understøtte den enklete i hverdagen, som for eksempel mHelse løsninger. Slike løsninger kan gi innbyggeren mestring, trygghet og daglig oppfølging av bivirkninger. Smarttelefonen kan bistå med en mengde målinger, fortløpende analysere data, og kunne tilpasse målingene over tid til innbyggerens kropp. Samt sikre samspill med fastlegen når det er behov for det. Dette gir innbyggeren kunnskap og forståelse av egen tilstand og muligjør mestring uten daglig kontakt med sin fastlege.

Samlingen med data gir også leger og sykehus et godt utgangspunkt for oppfølging og tilpasning av type og mengde legemiddler. Hvis kronikere generelt gav kontinuerlig tilbakemelding på effekt og birvirkninger på legemidler via mHelse kunne samlingen data kan utsettes for forskning og gi nye og bedre legemidler.

Les mer:

Emneord: velferdsteknologi, mhelse, telemedisin