font

Effekter av "trygghetspakker"

Sintef rapport.TrygghetspakkenTrygghetspakken prosjektet i Lister er avsluttet. Ny rapport fra Sintef viser gevinster for brukere, pårørende og ansatte.  

Lister-kommunene, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal, har implementert ulike trygghetsteknologier som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologi-program. Kommunene har implementert trygghetspakker siden 2014 og evaluering viser høy tilfredshet blant brukere, pårørende og ansatte.

Prosjektet kan basert på følgeforskning og evaluering vise til betydelige gevinster i økt kvalitet, unngåtte kostnader og spart tid. Lister har satt teknologiene i drift og tatt ut gevinster ved å yte tjenester til flere og å unngå utvidelse av helse- og omsorgstjenestene.

Rapporten viser til erfaringer og læringspunkter for videre implementering av trygghets-pakker med teknologier som mobil trygghetsalarm, GPS, døralarm, sengealarm, gulvalarm, komfyrvakt, tidsbryter, robotstøvsuger, nattkamera, medisindispenser og kalender. Resultatene viser gjennomsnittlig reduksjon i identifiserte kostnader; 36% for medisindispenser, 62% for robotstøvsuger og 15% for digitalt tilsyn (i tillegg til unngåtte kostnader for utsatt behov for plass på sykehjem).

Les rapporten i sin helhet her:

pdfFølgeforskning fra Sintef; Trygghetspakken prosjektet i Lister