font

Forskning

Svensk velferdsteknologi-kalkulator

vft-snurra-big

I Sverige har hjälpmedelinstitutten laghet en kalkulator som beregner kostnadene og fordelene av e-hjemmetjenester i den enkelte kommune. Dette hjelpemiddlet heter "välfärdsteknologi Snurran".

Les mer …

Flest eldre dør i brann

brann knappEldre er en stor risikogruppe når det gjelder brann i hjemmet. Hver tiende dødsbrann starter ved komfyren. Tiltak knyttet til forebygging, varsling og slukking av brann, er svært viktig for at folk kan bo hjemme lenger.

Les mer …

Kognitiv svikt

Her finner du en ikke uttømmende liste med mulige løsninger som kan skreddersys rundt en person og dens pårørende for å støtte den enkeltes mulighet til mestring, understøtte identitet og selvfølelse, samt for å gi trygghet og sikkerhet i hjemmet.

Les mer …

Velferdsteknologi handler om mennesker

menneskerVelferdsteknologi kan være et nyttig «redskap» for å kunne gi fremtidens tjenestemottakere de tjenestene de har behov for på en bærekraftig måte. Likefullt er det ett spørsmål om teknologi kan dekke alle behov som finnes hos mennesker? Mange er opptatt hvor det blir av de «varme hendene».

Les mer …

NTNU studenter på Feda omsorgssenter

NTNU tre studenterGjennom prosjektet "Lengre i eget liv" blir det arbeidet med studentoppgaver på NTNU og UiA. Dette samarbeidet er viktig både for kommunene og undervisningsstedene. Studenten får mulighet til å gjennomføre virkelighetsnære oppgaver, og kommunene får dokumentasjon og belyst utfordringer fra en annen vinkel.

Les mer …