font

Forskning

Velferdsteknologi har ønsket effekt

effektVia prosjektene "Lengre i eget liv" og "Trygghetspakken i hjemmet" har Lister i 2014 implementert velferdsteknologi i innbyggeres hjem som en ordinær del av omsorgstjenestene. Evalueringen så langt viser at tiltakene gir en bedre og mer effektiv tjeneste.

Les mer …

Hvem kan bruke teknologi?

eldre og digital

En studie fra Nederland (desember 2014) forsket på spørsmålet "Hvilke eldre pasienter bruker elektroniske helse- og velferdsportal og hvorfor?"

Les mer …

ALMO-Lister

Almo Lister 21 10 14 bildeNår velferdsteknologi kobles sammen med trygghetsalarmene får vi trygghetspakker. Pakkene gir innbyggeren økt fleksibilitet og tilpasning av teknologi. Denne teknologien kan gi varsling. For at dette skal fungere i større skala må mottaksapparatet organisere seg slik at alarmene kan håndteres, og bistanden formidles.

Les mer …

Dagens løsning er ikke dekkende

digitalGjennom  prosjektene i Lister øker  utbredelsen  av  velferdsteknologi. Nye løsninger krever ny organisering og det er behov for å vurdere løsninger for fremtidens alarmmottak.

Les mer …

"Ett-klikks" helsetjeneste

mHelse 2

Med en befolkning som blir teknologisk moden kommer nye krav og forventinger til alle innbygger-rettede tjenester. I USA presses helseindustrien til å utvikle "gjør-det-selv-helse" for å etterkomme markedes nye krav.

Les mer …